Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Slovník pojmů

Slovník pojmů

Akontace
Aktivace karty
Amortizace
Anuitní způsob splácení
ATM
Bezhotovostní platba
Bezúčelový (neúčelový) úvěr
Bezúročné období
Blokace karty
Bonita
BRKI
Čerpání úvěru
Datum splatnosti
Disponibilní zůstatek
Dluh
Dlužník
Doba trvání úvěru
Doklad totožnosti
Doplňkové služby
Držitel karty
Embosovaná karta
Inkaso
Jistina
Kreditní karta
Mimořádná splátka
Nezajištěný úvěr
NRKI
Oddlužení/Insolvence
Ověřený mobil
p.a.
p.m.
PIN
Platební karta
Platební schopnost
Pohledávka
Pojistná událost
Pojistné krytí (plnění)
Pojištění
Poplatek
Předčasné splacení
Příkaz k úhradě
Revolvingový úvěr
RPSN
Sazebník
Smluvní pokuta
SOLUS
Splátka
Splátkový kalendář
Splatnost
Transakce
Trvalý příkaz
Účelový úvěr
Úmor
Upomínka
Úrok
Úroková sazba
Úvěr
Úvěrová smlouva
Úvěrové podmínky
Úvěrový rámec
Variabilní symbol
Věřitel
Výpis z úvěrového účtu
Výše úvěru
Zesplatnění