Vinkulace • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Vinkulace

Výraz vinkulace je svázaný s pojištěním, typicky např. u hypotečních úvěrů. Termín vychází z latinského slova vinculum, které znamená pouto. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno této třetí osobě. Nejčastěji to bývá banka nebo jiný věřitel, jehož služba je pojistkou kryta.

V praxi vinkulace funguje tak, že při vzniku pojistné události je částka odpovídající pojistnému plnění vyplacena třetí osobě (například zmíněné bance) na úhradu závazků pojištěného. Zbývající částku pojistného plnění pak třetí osoba vyplatí pojištěnému.

Příklad:
Při nákupu auta na splátky klient odsouhlasí vinkulaci pojistky na auto ve prospěch Home Creditu. Když během splácení dojde ke zničení financovaného auta, peníze od pojišťovny dostane Home Credit, který je využije k zaplacení úvěru. Případný přebytek pak odešle klientovi.