Bonita • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Bonita

Bonita je schopnost dostát svým finančním závazkům, neboli úvěruschopnost. Je to ukazatel, který věřiteli, například Home Creditu, říká, jak bude klient schopný splácet případný poskytnutý úvěr. Každý poskytovatel úvěrů si stanovuje své interní předpisy, podle kterých posuzuje bonitu klientů.

Přestože bonitu posuzuje každá finanční instituce individuálně, a nelze ji předpokládat se stejným výsledkem u jiného poskytovatele, existuje několik společných zdrojů, které mohou potenciální věřitelé využít při posuzování bonity případných klientů.

Typicky jde o registry dlužníků. V čele s nejznámějším a nejrozšířenějším registrem SOLUS, BRKI a NRKI. Důležitá je ale při posuzování bonity klienta také balance mezi jeho příjmy a výdaji. Není pravda, že by klient s vysokými příjmy vždy měl vyšší bonitu než klient s průměrnými příjmy. Zásadní je totiž rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Pokud například bude mít žadatel o úvěr měsíční příjmy domácnosti 100 000 Kč a výdaje 99 500 Kč, nebude mít tak vysokou bonitu jako žadatel s měsíčními příjmy 45 000 Kč a výdaji jen 20 000 Kč. Samozřejmě může mít vliv i historie dluhů žadatele. Pokud potenciální klient řádně a včas splatil své dřívější úvěry, získá lepší výchozí pozici a naopak.