RPSN • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

RPSN

RPSN je zkratka, která označuje roční procentní sazbu nákladů na úvěr. To znamená, že v procentech udává roční cenu úvěru zohledňující nejen úroky, ale i případné poplatky, vyjma dobrovolně sjednaných služeb k úvěru, například pojištění, doplňkových služeb apod. RPSN slouží klientům k lepší orientaci na trhu úvěrů. Díky tomuto údaji mohou snadněji porovnávat náklady na úvěr u různých poskytovatelů finančních služeb.

Obecně se dá řídit podle logiky: nejnižší RPSN rovná se výhodná nabídka. Home Credit vždy doporučuje ověřit si i reputaci poskytovatele finančních služeb. Než se klient rozhodne pro podpis úvěrové smlouvy, měl by si být jistý nejen podmínkami nabídky, ale i věrohodností věřitele. Stejně tak je dobré před podpisem přesně znát, co by se dělo, kdyby klient nebyl schopen splácet.