Variabilní symbol • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Variabilní symbol

Variabilní symbol je identifikační údaj platebních příkazů, který se skládá z maximálně deseti číslic. Složení variabilního symbolu je individuální. Pozor, i nuly na začátku variabilního symbolu mají svůj význam.

Nejčastěji slouží variabilní symbol k jednoznačné identifikaci platby. Může jít například o číslo faktury nebo v případě úvěrů například o číslo úvěrové smlouvy, kterým dlužník označuje své splátky. Home Credit každému klientovi přiděluje unikátní variabilní symbol, aby mohl jednoznačně určit, jestli splácí dle dohody, a snadno přiřadit příchozí splátku k příslušné úvěrové smlouvě.

Před odesláním plateb či splátek je proto klíčové pečlivě zkontrolovat, jestli uvádíte správný variabilní symbol. V případě chyby ve variabilním symbolu neprodleně kontaktujte adresáta platby. Jinak by se mohlo stát, že vaši platbu neidentifikuje a bude po vás chtít úhradu opakovat.