Oddlužení / Insolvence • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Oddlužení / Insolvence

Oddlužení, tzv. osobní bankrot, je krajní řešení nepříznivé finanční situace. Klienti ho využívají v případě, že mají vícero finančních závazků po splatnosti, které nejsou schopni splácet. Přesné podmínky upravuje insolvenční zákon.


Co se děje dál?

Pokud žádost dojde tak daleko, je soud oprávněn nařídit prodej majetku dlužníka, může stanovit splátkový kalendář nebo vzít v úvahu návrh řešení, které navrhuje sám dlužník.