Datum splatnosti • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Datum splatnosti

Datum splatnosti je předem stanovený a dohodnutý den, kdy má být příslušná splátka klienta nejpozději připsaná na účet věřitele, například Home Creditu. Pozor, nejedná se o datum odeslání splátky. To v tomto případě není rozhodující. Jde o moment připsání celé výše splátky na účet věřitele. Datum splatnosti klienti Home Creditu najdou ve svém splátkovém kalendáři, měsíčním výpise, v mobilní aplikaci Home Credit nebo na www.SpravceFinanci.cz.