Bezúročné období • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Bezúročné období

Předem dohodnuté časové rozmezí, ve kterém zákazník může využívat peníze z úvěru bez placení úroku, se nazývá bezúročným obdobím. Stačí vrátit plnou výši půjčené částky v rámci stanovené doby. Nejčastěji se s bezúročným obdobím můžete setkat u kreditních karet a revolvingových úvěrů. Například u vybraných produktů od Home Creditu se bezúročné období vztahuje na transakce uskutečněné v obchodech a na internetu.

Co následuje po uplynutí bezúročného období?

U seriózního poskytovatele vždy předem víte, co nastane po uplynutí bezúročného období. Například když u Home Creditu nestihnete vrátit peníze v rámci bezúročného období, úročí se standardní sazbou ode dne čerpání z úvěrového účtu.