Potvrzení o příjmu • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Potvrzení o příjmu

Potvrzení příjmu v kontextu žadatele o úvěr je dokument, kterým žadatel prokazuje výši svého příjmu ze zaměstnání, podnikání nebo jiného zdroje financí. Potvrzení příjmu slouží poskytovateli úvěru jako jeden z podkladů pro vyhodnocení, zda bude žadatel schopen úvěr bez problému splácet.

Potvrzení příjmu lze získat například od zaměstnavatele. Pokud žadatel není zaměstnán, může se potvrzení příjmu lišit v závislosti na jeho zdroji příjmu. Například v případě podnikání může poskytovatel úvěru požadovat daňové přiznání a výpis z bankovního účtu.

Existuje mnoho variant potvrzení příjmu, například výplatní páska, daňové přiznání, výpis z bankovního účtu, důchodový výměr apod. Poskytovatel úvěru může požadovat konkrétní typ potvrzení příjmu v závislosti na typu úvěru, výši úvěru a zdroji příjmu žadatele.

Poskytovatel úvěru je ze zákona povinen ověřovat, že bude žadatel schopen úvěr splácet, proto po žadateli v některých případech může požadovat doložení potvrzení příjmu.

Pokud se dlužník rozhodne s věřitelem uzavřít další úvěrovou smlouvu, může po něm věřitel požadovat aktuální potvrzení o příjmu. Je to proto, že může dojít ke změně výše, nebo dokonce typu příjmu, takže by k posouzení nestačilo předchozí potvrzení.