Výpis z úvěrového účtu • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Výpis z úvěrového účtu

Výpis z úvěrového účtu je dokument, který dostává každý měsíc klient s revolvingovým úvěrem. Je na něm přehledně uvedena výše měsíční splátky, celková vyčerpaná částka za dané období, stav účtu na počátku zúčtovacího období, pohyby v daném zúčtovacím období i disponibilní zůstatek. Zúčtovací období je v Home Creditu jeden kalendářní měsíc.

Přehled o pohybech na revolvingovém účtu i aktuální výši splátky a její stav najde klient Home Creditu také na www.SpravceFinanci.cz nebo v mobilní aplikaci Home Credit, kam se stačí registrovat. Aplikace je zdarma ke stažení pro Android i iOS.