Dluh • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Dluh

Dluh je povinnost dlužníka splnit závazek vůči věřiteli. Nejčastěji jde o povinnost vrácení půjčených financí, které se navyšují o sjednané úroky, případně další dohodnuté částky. Veškeré podmínky dluhu upravuje úvěrová smlouva spolu s úvěrovými podmínkami. Ta stanovuje vztah, termíny i další potřebné informace a závazky platné pro vztah věřitele a dlužníka.

Dluh zaniká po splnění závazku dlužníka věřiteli. Může zaniknout standardní cestou, tedy nejčastěji splacením půjčky a stanovených úroků, případně poplatků. Klienti Home Creditu mají navíc možnost svůj dluh kdykoliv jednorázově doplatit. Druhou variantou je dohoda, na kterou přistoupí obě strany – věřitel i dlužník. Home Credit takto ve výjimečných a opodstatněných případech individuálně domlouvá řešení. Nejčastěji se tak děje v těžkých životních situacích klientů.