Splátkový kalendář • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je soupis dohodnutých splátek. Udává klientovi termín splatnosti, počet a výši jednotlivých splátek, na kterých se dohodl s poskytovatelem úvěru při podepisování úvěrové smlouvy. Splátkový kalendář se může změnit, pokud například klient využije mimořádnou splátku .

V případě, že klient pošle mimořádnou splátku nad rámec dohodnutých plateb ve splátkovém kalendáři, upraví se podle výše mimořádné splátky i splátkový kalendář. Obvykle to znamená urychlení celého procesu splácení a snížení celkové ceny úvěru pro zákazníka. Vždy je lepší mimořádnou splátku předem oznámit věřiteli.