p.m. • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

p.m.

Zkratka p. m. označuje spojení dvou latinských slov per mensem. To znamená za měsíc nebo měsíčně. Ve světě úvěrů se zkratka p. m. používá v souvislosti s výší měsíční úrokové sazby. Pro klienty je důležité všímat si zkratek za procentem s úroky. Home Credit vždy komunikuje transparentně, aby klient předem věděl, jakým procentem se jeho půjčka úročí i kolik nakonec za půjčku zaplatí.