Embosovaná karta • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Embosovaná karta

Embosovaná platební karta je debetní nebo kreditní karta, na které jsou plasticky vyražené údaje. Z povrchu karty jsou snadno hmatem rozlišitelné číslo karty, jméno a příjmení majitele karty i platnost karty. Všechny uvedené údaje vystupují z jinak jednolitého povrchu karty.

Embosovaná karta umožňuje platbu na obou typech platebních terminálů. Jednak samozřejmě funguje na elektronických platebních terminálech rozšířených v celé České republice a na Slovensku, a jednak na mechanických terminálech typických v zahraničí, i když i tam už jen okrajově. Mechanické terminály snímají právě vyražené vystupující údaje embosované karty.

Home Credit vydává své karty embosované, aby jimi mohli klienti platit bez omezení v České republice, na Slovensku i v jakékoliv jiné cizí zemi. Jednoduše a pohodlně.