Doklad totožnosti • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Doklad totožnosti

Doklad totožnosti slouží k ověření identity žadatele o úvěr. Home Credit si zakládá na férovém přístupu na obou stranách. Proto před poskytnutím finančního produktu vždy pečlivě kontroluje vstupní informace, včetně dokladů totožnosti žadatele.

Home Credit požaduje pro ověření identity občanů České republiky platný občanský průkaz, případně druhý doklad totožnosti. Tím může být řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz pojištěnce nebo zbrojní průkaz. Pokud o úvěr žádá cizinec, vždy se musí prokázat povolením k trvalému pobytu na území České republiky.