Splatnost • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Splatnost

Splatnost je nejzazší termín, do kterého se dlužník zavazuje věřiteli zaplatit splátku. Na splatnosti se předem domlouvají obě strany. Obvykle je určená splatnost úvěru i jednotlivých splátek. Z úvěrové smlouvy by měly vyplývat i případné sankce za nedodržení termínu splatnosti. Pozor, v rámci splatnosti Home Credit posuzuje, jestli je částka odpovídající výši splátky připsána na účet Home Creditu. Proto je dobré posílat splátky s dostatečným předstihem. Ideálně několik dní předem.