Home Credit | Pro lepší příběhy
Když se potřebujete zeptatKdyž chcete sjednat produkt
earphoneZavolejte nám:
Kvůli autu volejte 542 100 400
envelopeNapište nám e-mail:
autoklient@homecredit.cz

Jak si vedou naši operátoři na Klientské lince?

Aktuální hodnoceníarrow-down

Chystáte se předčasně splatit půjčku?

Raději nám nejdřív zavolejte na
earphone542 100 100
. Potvrdíme vám, kolik přesně zbývá doplatit.

Na jaký účet splácet?

Najít to správné číslo účtu může být někdy oříšek. My jich proto využíváme co nejméně. Pro své platby využívejte tato čísla:
Půjčka a konsolidace2011 010 000/6000
Kreditní karta2011 000 005/6000
Nákup a auto na splátky2011 020 102/6000

Nezávislé hodnocení Staffino

Zákazník
Matoušková Drahomíra zanechal poděkování pro Kamil Juríček

Super ochotný vše pěkně vysvětlil.

Zákazník
Peisker Adolf zanechal poděkování pro Dominika Drápalová

Zákazník
Hlubuček Petr zanechal poděkování pro Dominika Drápalová

Komunikace byla bezproblémová a vyřízení mého dotazu bylo rychlé.

Zobrazit všechna hodnoceníarrow-right

Pravidla soutěže „Odměna za hodnocení“ s aplikací Staffino

Pořadatel Soutěže

Pořadatelem soutěže „Odměna za hodnocení“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Home Credit a.s., IČO: 269 78 636, se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4401 (dále také „Pořadatel“).

Období Soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2017 do jejího zrušení.

Podmínky Soutěže

Soutěže se účastní klienti společnosti Home Credit a.s., kteří prostřednictvím aplikace Staffino pošlou v daném období dvou týdnů hodnocení telefonního operátora Pořadatele (předmětem hodnocení může být pochvala nebo připomínka), a to s výjimkou zaměstnanců společností Home Credit a.s., Home Credit International a.s., Home Credit Slovakia, a.s. a STAFFINO s.r.o. a jim blízkých osob (dále jen „Klienti“ nebo jednotlivě „Klient“).

Pokud Klient nemá zájem účastnit se Soutěže, oznámí tuto skutečnost Pořadateli prostřednictvím oznámení zaslaného na základě e-mailové zprávy, kterou Pořadatel informuje Klienta o Soutěži.

Výhra a určení výherce

Předmětem výhry je finanční částka ve výši 1.000,- Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit výši finanční částky nebo doplnit další věcné ceny.

Výherce je určen za období dvou týdnů na základě losování Klientů. Losování se uskuteční v týdnu následujícím po daném období a organizuje ho společnost STAFFINO s.r.o., IČO: 47 645 407, se sídlem Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Slovenská republika, prostřednictvím systému Staffino.

Pořadatel informuje výherce prostřednictvím e-mailové zprávy do 7 dnů po losování. Výherce je povinen na tuto e-mailovou zprávu odpovědět do 3 dnů po jejím doručení. Výherce uvede v předmětu odpovědní zprávy heslo „Výherce soutěže Odměna za hodnocení“ a v jejím textu pak své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo bankovního účtu, na které má být poukázána finanční částka, jež je předmětem výhry). Pokud výherce včas neodpoví na e-mailovou zprávu Pořadatele, předmět výhry propadá ve prospěch Pořadatele.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení předmětu výhry, jeho ztrátu, zničení ani poškození. Pokud se předmět výhry nepodaří doručit výherci, propadá ve prospěch Pořadatele.

Závěrečná ustanovení

Klient svou účastí v soutěži souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. Pokud Klient poruší tato pravidla nebo dojde k podvodnému či nekalému jednání ve prospěch Klienta, nebo Pořadatel má ohledně takových skutečností důvodné podezření, Pořadatel může Klienta ze Soutěže vyloučit. Právo na výhru má pouze Klient, který splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech.

Klient svou účastí v Soutěži rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a fotografie za účelem marketingových aktivit Pořadatele. Klient tento souhlas uděluje dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv odvolat. Klient má práva podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné, a právo požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou realizací Soutěže, nepřebírá vůči Klientům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a Klienti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Klientům nevzniká účastí v Soutěži nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Předmět výhry podléhá dani z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pořadatel se zavazuje uhradit za výherce daň z příjmů, kterou je výherce povinen zaplatit z předmětu výhry.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato pravidla či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Změnu těchto pravidel či zrušení Soutěže Pořadatel oznámí zveřejněním na stránkách www.homecredit.cz. Změna těchto pravidel nabývá účinnosti ode dne následujícího po zveřejnění změny.

Kdo dohlíží na to, jak s vámi komunikujeme

Miroslav Zborovský

Ombudsman klientů Home Creditu

Sídlo společnosti

Brno
Nové sady 996/25, 602 00, Brno
Ukázat na mapě

Sídlo společnosti neslouží jako pobočka pro klienty.

Proč nemáme pobočky?magnifier

Provozovatel: Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ: 269 78 636, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4401

Volejte
+420 542 100 100Kontaktyarrow-right
earphoneVolejte na mobil
+420 727 618 618Kontaktyarrow-right
envelopePište
Kontaktyarrow-right