Pomáháme
zlepšovat svět

hlavní fotka baneru

Home Credit podporuje vybrané projekty v oblastech kultury, zdravotnictví, vzdělávání a sociální sféry.

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

Jako nosný projekt v oblasti české kultury každoročně podporujeme Letní shakespearovské slavnosti. Tato kulturní akce je jedinečnou přehlídkou nejkvalitnějšího českého divadla a je považována za jednu z předních kulturních událostí roku.

PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI

Poradna při finanční tísni je nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Pomáhá lidem formou bezplatného poradenství v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Také poskytuje bezplatné zpracování návrhu na oddlužení.

Zobrazit celý text

Poradna při finanční tísni

Poradna při finanční tísni je nezisková, nestátní a nekomerční obecně prospěšná společnost. Pomáhá lidem formou bezplatného poradenství v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Poradna při finanční tísni také poskytuje bezplatné zpracování návrhu na oddlužení — osobní bankrot podle insolvenčního zákona.

Cílem společnosti je obecně prospěšnou činností pozitivně působit na spotřebitele, aby získali hlubší finančně-právní povědomí v oblasti poskytování úvěrů a půjček. Snaží se radit lidem, jak si půjčovat obezřetně a předcházet případným problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Společnost také usiluje o to, aby věřitelé (zejména banky, úvěrové či leasingové společnosti) byli při poskytování svých finančních produktů a při řešení případných problémů dlužníka se splácením více sociálně odpovědní. Společnost Home Credit patří mezi partnery Poradny při finanční tísni.

Více o Poradně při finanční tísni zde.

THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009 a o dva roky později ji sloučili s Nadací Educa, která do té doby poskytovala stipendia studentům gymnázia Open Gate. Nadace The Kellner Family Foundation směřuje své působení do čtyř projektů.

Zobrazit celý text

The Kellner Family Foundation

Rodinnou nadaci založili Renáta a Petr Kellnerovi v roce 2009 a o dva roky později ji sloučili s Nadací Educa, která do té doby poskytovala stipendia studentům gymnázia Open Gate. Nadace The Kellner Family Foundation směřuje své působení do čtyř projektů.

První z nich, Projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně slabším studentům. Projekt Univerzity, na předchozí volně navazuje. Nadace udílí granty absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních univerzitách.

V roce 2011 vznikl Projekt Pomáháme školám k úspěchu. Základním školám poskytuje prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Čtvrtý z nadačních projektů se zaměřuje na práci českých vědců. Víceletými granty z Projektu Science podporuje výzkum nádorových onemocnění. Příjemci jsou výjimečné vědecké osobnosti s mezinárodním úspěchem, ale také začínající talenty, nevyjímaje čerstvé absolventy lékařských či přírodovědných fakult, kteří chtějí získávat zkušenosti na prestižních pracovištích.

Mimo hlavní projekty pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví. Cíl všech projektů je stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět.

Více o The Kellner Family Foundation zde.

NADACE SIRIUS

Nadace Sirius pomáhá dětem, které neměly v životě štěstí. Od svého založení v roce 2008 systematicky mapuje problematiku ohrožených dětí. Díky výsledkům výzkumů, závěrům z grantových řízení a spolupráci s odborníky vyhledává oblasti, ve kterých je třeba doplnit či změnit zavedené postupy.

Zobrazit celý text

Nadace Sirius

Nadace Sirius pomáhá dětem, které neměly v životě štěstí. Od svého založení v roce 2008 systematicky mapuje problematiku ohrožených dětí. Díky výsledkům výzkumů, závěrům z grantových řízení a spolupráci s odborníky vyhledává oblasti, ve kterých je třeba doplnit či změnit zavedené postupy. Podporuje aktivity, které adresují tyto oblasti a jejichž výsledkem je především trvalé řešení identifikovaných problémů. Nadace klade velký důraz na aktivity preventivní povahy a přinášející systémová řešení. Mezi současná klíčová témata patří řešení otázky primární prevence ohrožení rodiny, náhradní rodinná péče a problematika dětí se zdravotním postižením.

Více o nadaci Sirius zde.

Charitativní program Malina

Pomáháme lidem. Malina je veřejně prospěšný program unikátní tím, že jej tvoří a naplňují zaměstnanci společnosti Home Credit. Společně finančně či jinou formou pomoci podporují vybrané charitativní a veřejně prospěšné projekty. Sami si mohou vybrat, komu a jak pomohou. Home Credit každou vybranou částku zdvojnásobí, zároveň zaměstnance podporuje v prospěšných aktivitách jinak, například dny volna, příspěvky na realizaci aktivit nebo tím, že poskytne know-how potřebné pro danou oblast.

DAROVÁNÍ KRVE

Čtyřicet zaměstnanců Home Creditu darovalo krev ve Fakultní nemocnici Brno. Vedoucí personálního oddělení Petře Lautnerové se podařilo propojit prvodárce se zkušenými dárci tak, aby lidé, kteří darují krev poprvé, měli snadnější cestu k dobrému skutku.

DAROVÁNÍ KRVE

DOMOV BEZ ZÁMKU

Sedm „ajťáků“ z Home Creditu se vydalo do Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou. Pomáhali se zpracováváním dřeva z pokácených stromů a s malováním společných prostor i pokoje jednoho obyvatele domova.

DOMOV BEZ ZÁMKU

MODRÉ DĚTI A VÝZKUM UMĚLÉ CHLOPNĚ

Lidé z Home Creditu sportovali pro dobrou věc. Výtěžek ze vstupného a startovného ze sportovního dne, který každoročně organizují zaměstnanci z obchodní divize, v roce 2016 darovali na výzkum umělé chlopně pro děti a mladistvé s diagnózou Fallotovy tetralogie. tzv. modré děti s touto nemocí musí většinou absolvovat první operaci už do jednoho roku života. Doposud neexistuje ideální náhrada pulmonální chlopně, která by pacientům pomohla trvale, a podpora výzkumu je proto nesmírně důležitá.

MODRÉ DĚTI A VÝZKUM UMĚLÉ CHLOPNĚ

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ TRHY

Na tradičních vánočních trzích lidé z českého i slovenského Home Creditu prodávají vlastnoručně vyrobené, uvařené či upečené výrobky. Díky jejich snaze a dotaci z fondu Malina mohli více než 60 tisíci korunami podpořit sdružení Debra, jehož posláním je zvyšovat kvalitu života lidí, kteří trpí vážným onemocněním Epidermolysis bullosa congenita — nemocí motýlích křídel. Na Slovensku pak peníze pomohly 5leté Elišce, která kvůli své diagnóze DMO — spastická diparéze nemohla chodit. Pomohla operace a rehabilitace, na niž přispěli lidé Home Creditu.

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ TRHY

VÍČKA PRO MICHAELU

Stovky kil víček nasbírali lidé z oddělení Early Collections Home Creditu pro pomoc nemocné sedmileté dívce Michalce, která má od narození neznámou nemoc připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií. Vybrané peníze pak díky programu Malina firma zdvojnásobila. Peníze rodina využila na nákup speciálních pomůcek a pro rehabilitaci.

VÍČKA PRO MICHAELU