Solus • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Solus

SOLUS je název pro zájmové sdružení právnických osob provozující registry klientských informací. Členové sdružení mezi sebou sdílí informace o platební morálce svých klientů, aby snížili riziko finančních ztrát u služeb, které klientům poskytují, čímž zároveň také přispívají k prevenci předlužování klientů. S klientskými daty zacházejí všichni členové sdružení dle platných právních předpisů. Název SOLUS vznikl jako zkratka původního jména Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelů.

SOLUS má širokou základnu

Mezi členy SOLUS najdeme společnosti z nejrůznějších odvětví. Patří sem vybrané bankovní i nebankovní společnosti, telefonní operátoři a poskytovatelé mobilních služeb, dodavatelé energií nebo pojišťovny. Množství a různorodost členů znamená, že se v záznamech SOLUS může klient objevit nejen při neplacení dluhů, ale i při neplacení účtu za elektřinu nebo za služby mobilního operátora apod.

Kdy vzniká záznam v registru

Záznam v registru SOLUS vzniká klientovi kterékoliv z členských institucí v momentě, kdy se dostane do prodlení u tří po sobě jdoucích splátek nebo plateb. V některých případech může pro záznam v registru stačit i menší počet opožděných splátek či plateb. Záznam trvá nejméně rok (v případě telefonního operátora) nebo tři roky (v případě služeb bankovních a nebankovních poskytovatelů úvěrů) a započíná momentem doplacení dluhu. Proto je dobré dávat si pozor na včasné odesílání všech plateb a splátek.

Zařazení do registru

Tím, že klient podepisuje smlouvu s institucí, která je členem SOLUS, zároveň bere na vědomí případné zařazením do registru. To znamená, že umožňuje poskytovateli služby zaznamenat jméno na seznam dlužníků, který mezi sebou sdílejí všechny subjekty sdružené v SOLUS.

Výpis z registru

Každý občan si může nechat zaslat výpis z registru SOLUS. Je hned několik možností, jak se k datům dostat. Nejdražší je papírový výpis, který vyjde na 270 Kč. V mobilní aplikaci SOLUS stojí první výpis 99 Kč. Všechny ostatní pak ale už jen 30 Kč. Pro jednorázové zjištění tak vychází nejlevněji třetí možnost; výpis pomocí SIN kódu, který klient zaplatí převodem, nebo pomocí SMS. Cena výpisu je pak 50 Kč.