Pojištění • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Pojištění

Pojištění je služba, která chrání klienta před negativním dopadem nečekaných událostí za předem dohodnutých podmínek.

Pojištění tak umožňuje chránit se před neočekávaným výdajem či ztrátou a předejít finančním potížím pravidelnou platbou pojistného.

Home Credit nabízí pojištění schopnosti splácet. Vybrané balíčky pojištění mohou krýt některá z rizik, jako je pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, invalidita 3. stupně, úmrtí, hospitalizace. Některá rizika jsou kryta následkem nemoci či úrazu.

Druhou nabízenou variantou je pojištění osobních věcí a zneužití karty. V takovém případě pojištění kryje odcizení a/nebo ztrátu dohodnutých věcí osobní povahy.

Pojištění k úvěrové smlouvě je volitelné a je doporučovaným doplňkem finančních produktů, které Home Credit nabízí.