Dlužník • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Dlužník

Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce (věřitel) poskytla půjčku. Půjčku dlužník dostává na základě úvěrové smlouvy, ze které pro něj vyplývají závazky. Dlužník se zavazuje řádně a včas plnit všechny dohodnuté závazky v úvěrové smlouvě. Je povinen v dohodnutém termínu vrátit půjčenou částku (jistinu) a sjednané úroky, případně i další poplatky a dohodnuté částky.

V momentě, kdy si klient sjedná půjčku, nebo využije peníze z úvěrového účtu ke kreditní kartě, stává se dlužníkem. Tím pádem se jeho jméno objeví v bankovních i nebankovních registrech dlužníků, například SOLUS. Tyto registry slouží k nahlédnutí dalším finančním institucím, například Home Creditu, které mohou na základě záznamů lépe posoudit úvěruschopnost klienta v případě další žádosti o úvěr.

Dalšími registry jsou Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Bankovní registr klientských informací (BRKI). Oba mají za cíl poskytnout věřiteli informace o klientovi, aby měl více dat pro vyhodnocení. Obvykle věřitel zkoumá, jestli je pro budoucího klienta bezpečná navrhovaná výše splátky při požadované výši úvěru a jestli je klient schopný bezpečně splácet.

Pokud dlužník úspěšně splatí úvěr, získá do budoucna pozitivní historii, která mu může pomoct v lepších podmínkách při sjednávání další půjčky. Seriózní poskytovatelé půjček, mezi které se počítá i Home Credit, tyto plusové body zohledňují.