Dlužník

Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce (věřitel) poskytla půjčku. Půjčku dlužník dostává na základě úvěrové smlouvy, ze které pro něj vyplývají závazky. Dlužník se zavazuje řádně a včas plnit všechny dohodnuté závazky v úvěrové smlouvě. Je povinen v dohodnutém termínu vrátit půjčenou částku (jistinu) a sjednané úroky, případně i další poplatky a dohodnuté částky.

V momentě, kdy si klient sjedná půjčku, nebo využije peníze z úvěrového účtu ke kreditní kartě, stává se dlužníkem. Tím pádem se jeho jméno objeví v bankovních i nebankovních registrech dlužníků, například SOLUS. Tyto registry slouží k nahlédnutí dalším finančním institucím, například Home Creditu, které mohou na základě záznamů lépe posoudit úvěruschopnost klienta v případě další žádosti o úvěr.

Dalšími registry jsou Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a Bankovní registr klientských informací (BRKI). Oba mají za cíl poskytnout věřiteli informace o klientovi, aby měl více dat pro vyhodnocení. Obvykle věřitel zkoumá, jestli je pro budoucího klienta bezpečná navrhovaná výše splátky při požadované výši úvěru a jestli je klient schopný bezpečně splácet.

Pokud dlužník úspěšně splatí úvěr, získá do budoucna pozitivní historii, která mu může pomoct v lepších podmínkách při sjednávání další půjčky. Seriózní poskytovatelé půjček, mezi které se počítá i Home Credit, tyto plusové body zohledňují.