Pohledávka • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele požadovat po dlužníkovi zaplacení dluhu. Během trvání úvěru dlužník splácí věřiteli dohodnuté splátky, ty mohou být každý měsíc ve stejné výši, nebo proměnlivé například v závislosti na výši čerpání úvěru za zúčtovací období. Vše záleží na dohodě vyplývající z úvěrové smlouvy. Cílem je splnit dohodnutý závazek, tedy splatit úvěr podle sjednaných podmínek. Po slnění závazku, například splacení úvěru, pohledávka zaniká.