Zesplatnění • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Zesplatnění

Zesplatnění je právo věřitele požadovat po dlužníkovi jednorázové vrácení nesplacené dlužné částky. Obvykle jde o poslední krok v případě, že klient dlouhodobě nesplácí svůj úvěr nebo neplní jiné dohodnuté podmínky v úvěrové smlouvě. Pokud dojde k zesplatnění úvěru, je dlužník povinen ve stanoveném termínu doplatit plnou výši nesplacené dlužné částky.