Upomínka • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Upomínka

Upomínka je výzva k zaplacení splátky nebo jiné dlužné částky, která je po splatnosti. Pokud Home Credit od klienta nedostane platbu ve stanoveném termínu, vždy nejprve upozorní na vzniklou situaci. Až pak případně přistupuje k dalším prostředkům, jak se dostat k nezaplaceným penězům. V případě obdržení upomínky je dobré neprodleně uhradit uvedenou částku.