Úrok • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Úrok

Úrok je cena zapůjčených peněz. Pokud si klient půjčí od poskytovatele finančních služeb peníze, souhlasí obvykle s předem dohodnutým úrokem. Úrok slouží věřiteli jako náhrada hodnoty peněz za čas, po který jsou poskytnuté dlužníkovi.

Výši úroku ovlivňuje hned několik faktorů. Ovlivňuje ji výše jistiny (poskytnutého objemu peněz – úvěru), úroková sazba a doba trvání úvěru.