Doba trvání úvěru • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Doba trvání úvěru

Doba trvání úvěru je předem dohodnutý časový údaj, během kterého se dlužník zavazuje splatit úvěr věřiteli. Doba trvání úvěru se liší podle typu úvěru. U hotovostního úvěru obvykle klient dostane splátkový kalendář, na základě kterého postupně splácí dluh a úroky.

U revolvingového úvěru ale doba trvání úvěru nekončí splacením. Protože tento typ úvěru umožňuje opakované čerpání financí, končí doba trvání úvěru u revolvingového úvěru až po aktivní žádosti o ukončení ze strany klienta, nebo po ukončení ze strany poskytovatele půjčky, například Home Creditu.

Home Credit takto nechává svým klientům prostor ovládat své finance podle svého přání. Možnost opakovaného čerpání v neomezené době trvání úvěru, navíc bez předchozího ohlašování a schvalování věřitelem, je klienty velmi pozitivně hodnocený benefit.