Mimořádná splátka • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Mimořádná splátka

Mimořádná splátka je platba úvěru nad rámec stanoveného splátkového kalendáře. Takovou splátkou je možné zkrátit dobu splácení a snížit dlužnou částku, nebo dokonce celý úvěr doplatit. V prvním případě klient dostane nový splátkový kalendář, který věřitel upraví podle zbývající dlužné částky. Pokud se klientovi mimořádnou splátkou povede úvěr doplatit, tak tento úvěr zaniká (to neplatí pro revolvingový úvěr, který zaniká až výpovědí nebo dohodou).

V Home Creditu je dobrým zvykem, že klienti za mimořádnou splátku neplatí žádný poplatek (výjimkou jsou v tomto směru úvěry na auta). To samé platí i při předčasném doplacení úvěru. Je to jedna z výhod, která není na trhu nebankovních úvěrů úplně běžná.

Více informací o mimořádných splátkách i předčasném splacení Flexibilní půjčky najdete v naší poradně.