Inkaso • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Inkaso

Inkaso je souhlas s provedením platby z běžného účtu. Obvykle se využívá v případě, kdy klient každý měsíc platí jinou sumu za déle trvající službu. Typickým případem takovéto platby může být například měsíční splátka úvěru. Pokud se klient rozhodne své splátky hradit inkasem, dovolí věřiteli, například Home Creditu, ať si měsíčně z účtu klienta strhává příslušnou částku.

Nejběžněji takto lidé hradí své útraty za elektřinu, plyn nebo právě zmiňované finanční produkty, u kterých se předpokládá různá výše měsíční platby. Mezi úvěry jde často o kreditní karty. Výhodou inkasa je pro klienta pohodlí. Nemusí sám hlídat, že platba odejde včas a v odpovídající výši. Jen potvrdí možnost inkasa poskytovateli úvěru a má o splácení postaráno. Inkaso samozřejmě proběhne jen v případě, že má klient na účtu dostatečný zůstatek.

Klient využívající inkaso zároveň nemusí mít strach, že by si věřitel z účtu strhl příliš vysokou částku. Při nastavování inkasa lze omezit maximální částku tak, aby neohrozila ostatní měsíční výdaje klienta. Je ale zároveň potřeba, aby si věřitel mohl strhnout částku, která je potřebná pro uhrazení měsíční splátky. Proto je dobré volit maximální výši inkasa s mírnou rezervou.