Věřitel • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje úvěr, nebo osoba, která má pohledávku vůči dlužníkovi. V případě, že si klient sjedná úvěr od Home Creditu, stává se na celou dobu trvání úvěru dlužníkem. Současně je Home Credit věřitelem, který má pohledávku vůči klientovi.