Úvěrový rámec • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Úvěrový rámec

Úvěrový rámec je maximální objem financí, které věřitel poskytne dlužníkovi. Klient s revolvingovým úvěrem má možnost čerpat finance až do výše úvěrového rámce. V případě potřeby může klient požádat Home Credit o navýšení úvěrového rámce. V tom případě Home Credit posuzuje, jestli je možné, aby klient využíval vyšší rámec. Pokud ano, rámec navýší.