BRKI • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

BRKI

BRKI je zkratka pro Bankovní registr klientských informací. Je to databáze bankovních institucí o platební historii jejich klientů s aktivním nebo nedávno splaceným úvěrem. To znamená, že zaznamenává splácení úvěru klientů. Tato data jsou pak pro ostatní finanční instituce k nahlédnutí. Využívají se k posuzování bonity žadatele o úvěr.

Pokud má klient pozitivní historii splácení dřívějších úvěrů, má obvykle lepší výchozí podmínky než srovnatelný klient bez úvěrové historie. Tím, že registr zaznamenal včasné a řádné splácení, získá žadatel o úvěr lepší výchozí pozici. Poskytovateli půjčky, například Home Creditu, tím pádem nevzniká tak vysoké riziko, že klient svůj úvěr nebude schopný splatit.