Blokace karty • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Blokace karty

Blokace karty je proces, při kterém dojde ke znemožnění užívání platební karty. V Home Creditu jde o blokaci karty kreditní. Blokaci karty od Home Creditu klient zvládne během chvilky na určeném telefonním čísle nebo v mobilní aplikaci. Zablokování karty je ideální způsob, jak předejít případnému zneužití ztracené nebo odcizené karty.

Kartu je možné zablokovat dočasně, nebo trvale. V prvním případě ji lze snadno znovu aktivovat. Jde o možnost, kterou klient může využít například v případě podezření na odcizení nebo ztrátu, případně když neví, kde kartu má.

Druhá možnost, tedy trvalá blokace, současně znamená zrušení platnosti zablokované karty. V takovém případě dostane klient od Home Creditu kartu náhradní. Původní zablokovaná karta přestává fungovat momentem blokace. Tím je zajištěna maximální bezpečnost používání kreditních karet od Home Creditu.