Účelový úvěr • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Účelový úvěr

Účelový úvěr je specifický svým využitím. Věřitel v takovém případě dlužníkovi na základě úvěrové smlouvy poskytuje finanční částku s předem určeným a oboustranně odsouhlaseným cílem užití. Nejznámějším účelovým úvěrovým produktem je hypotéka, kterou poskytují banky.

Mezi další hojně využívané účelové úvěry patří například úvěr na auto. V takovém případě se dlužník zaváže k předem dohodnutým splátkám, které za poskytnutí úvěru na auto posílá věřiteli. Po doplacení předem dohodnuté jistiny, úroků, případně poplatků se stává majitelem vozu.

Třetí častou variantou účelového úvěru v České republice je konsolidace, lidově známá jako sloučení půjček. Jde o spojení více úvěrových produktů do jedné půjčky s účelem snazšího a výhodnějšího splácení.

Výhodou bývá nižší měsíční splátka, Takovéto řešení může významně ulehčit lidem s napjatým měsíčním rozpočtem. Home Credit samozřejmě sloučení půjček nabízí.

Výhoda účelového úvěru

Výhodou účelového úvěru může být v některých případech vyšší částka, kterou věřitel dlužníkovi půjčí. Důvodem je snížení rizika při znalosti cíle využití zapůjčených financí. Nejznámějším příkladem půjčení vyšší částky je hypotéka poskytovaná bankami (její maximální výše však podléhá regulaci).

Máte zájem o Flexibilní půjčku od Home Creditu?