Pojistné krytí (plnění) • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Pojistné krytí (plnění)

Pojistné plnění je finanční částka, kterou pojišťovna vyplatí, pokud nastane pojistná událost. Podrobnější úpravu podmínek pro výplatu pojistného najdete v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. Je proto nutné se s detaily seznámit ještě před podpisem smlouvy.

Příjemcem pojistného plnění je tzv. oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný.

Home Credit jako pojistník v rámci skupinového pojištění u smluvních pojišťoven dbá o to, aby každé pojistné plnění proběhlo přesně dle dojednaných podmínek.