Poplatek • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Poplatek

Poplatek je finanční částka, kterou je klient povinen zaplatit za danou službu. Nejznámější poplatky jsou například za výběr z bankomatu (ATM), za vedení účtu a další. Poplatek slouží především k pokrytí nákladů, které poskytovateli služby vznikají spolu s nabídkou a provozem dané služby.

Přesto v Home Creditu platí, že klienti za sjednání, ani předčasné splacení spotřebitelského úvěru nepřeplatí ani korunu navíc. To znamená, že si Home Credit za tyto konkrétní úkony nenárokuje žádné poplatky. To platí i pro první půjčku Kamali. Druhá a další už pak zpoplatněné jsou.