Smluvní pokuta • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je finanční sankce, která vyplývá ze vzájemné dohody poskytovatele úvěru a klienta ve smlouvě. Smluvní pokutu platí strana, která porušila vzájemné ujednání, druhé straně. Smyslem smluvní pokuty je pokrýt ztrátu vzniklou nedodržením vzájemného ujednání obou zúčastněných stran.