Úroková sazba (úroková míra) • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Úroková sazba (úroková míra)

Úroková sazba (nebo také úroková míra) se obvykle definuje jako cena za půjčení peněz, která se vyjadřuje v procentech. Nejčastěji se uvádí za rok. Úrok je částka, kterou musí dlužník zaplatit věřiteli za to, že mu poskytuje peníze na určitou dobu. Úroková sazba závisí na řadě faktorů, jako je úroveň inflace, riziko, délka trvání půjčky a aktuální úroveň úrokových sazeb na trhu.
Úroková sazba je číslo, které ukazuje o kolik procent se zvýší částka, kterou si půjčíte, za určitý čas. Toto číslo se počítá z původního množství peněz, které si půjčíte. Určuje, kolik bude dlužník platit věřiteli jako úrok.
Úroková sazba se používá k výpočtu celkových ročních nákladů na půjčku (RPSN), což zahrnuje jak úrokové náklady, tak poplatky za zpracování a další náklady související s půjčkou, které spotřebitel musí zaplatit. RPSN naopak nezahrnuje poplatky za volitelné služby, jejichž sjednání není povinné a závisí tak na rozhodnutí spotřebitele. Úroková sazba a úroková míra jsou důležité ukazatele pro posuzování nákladů spojených s úvěry.