Aktivace karty • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Aktivace karty

Aktivace karty je proces, při kterém se z karty stává funkční nástroj k transakčnímu využití. V Home Creditu může probíhat aktivace na zabezpečených webových stránkách nebo po telefonu. Zákazník musí kartu na zadní straně také podepsat, než ji začne používat (nejlépe lihovou fixou).

V Home Creditu jde nejčastěji o aktivaci kreditní karty. Ale samozřejmě je před použitím potřeba aktivovat každou kartu.

Karta zůstává aktivní po celou dobu své platnosti, případně do konce trvání úvěrové smlouvy. Výjimkou je v tomto směru blokace nebo výpovědní doba úvěrové smlouvy ke kartě. V případě výměny karty za novou je potřeba novou kartu opět aktivovat. Tím se automaticky deaktivuje a zruší stará karta.