Úvěrové podmínky

Úvěrové podmínky zakotvují práva a povinnosti obou smluvních stran. Upravují podmínky úvěru a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy. Úvěrové podmínky podpisem smlouvy potvrzují obě smluvní strany a zavazují se řídit se jimi po celou dobu trvání smluvního vztahu.