Jistina • Slovník pojmů • Home Credit a.s.

Jistina

Jistina je finanční částka, kterou si klient půjčuje od věřitele, například od Home Creditu. Částka, kterou následně dlužník vrací věřiteli, se většinou jistině nerovná. Bývá navýšena o úroky a případné poplatky nebo další dohodnuté platby. V Home Creditu ale klienti pořídí vybrané úvěry bez poplatků za sjednání i předčasné splacení.

Obvykle jednou měsíčně klient posílá věřiteli dohodnutou splátku. Splátka se skládá z úmoru, úroku a případně poplatků za další služby apod. Home Credit ve spolupráci s vybranými partnery nabízí nákup na splátky bez navýšení. V takovém případě se při splácení splátka rovná úmoru, protože je úrok nulový.

Úvěr zaniká v případě, že dlužník splatí věřiteli celou jistinu, příslušné dohodnuté úroky a případně i poplatky nebo další dohodnuté platby, například za doplňkové služby. U revolvingového úvěru končí platnost úvěrové smlouvy až na základě vzájemné dohody nebo výpovědi úvěrové smlouvy. Jinak je úvěrová smlouva uzavřená na neurčito.