542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Novinky na kartách

Dovolte, abychom vás seznámili s novými funkcemi a změnami používání vaší karty, které spouštíme od 1. 12. 2016.

Sešlo se nám celkem 6 změn:

Změny v transakčních limitech vaší karty

 • Pro pohodlnější používání vaší karty zvyšujeme týdenní limit pro bezhotovostní platby kartou v kamenných prodejnách i na internetu na celkovou částku, kterou máte aktuálně na kartě k dispozici.
 • Týdenní limit pro nákupy na internetu si budete moct i nadále upravit na klientské lince. Klientům, kteří si limit v minulosti změnili, jej ponecháme v upravené výši.
 • Pro bezkontaktní karty z důvodu bezpečnosti zavádíme nově denní limit 3 000 Kč na bezkontaktní transakce do 500 Kč (bez zadání kódu PIN). Limit se obnovuje vždy o půlnoci nebo provedením transakce se zadáním PINu. Po překročení denního limitu dojde k zamítnutí platby na terminálu a vám přijde informační SMS, že je třeba transakci provést se zadáním kódu PIN.

Výši limitu pro bezkontaktní platby i nákupy na internetu si můžete kdykoliv snížit nebo zvýšit.

Výhody pro vás

 • Při nakupování v obchodech i na internetu nebudete omezeni nízkým limitem.
 • V případě odcizení karty budete lépe chráněni limitem pro bezkontaktní platby.

Pro hotovostní a bezhotovostní čerpání kartou můžeme stanovit limity. Při jejich stanovení zohledníme, jak spolehlivě splácíte a plníte další povinnosti. Limity můžeme jednostranně měnit. Aktuální limit pro výběry hotovosti najdete ve svém výpisu nebo se můžete informovat na zákaznické lince. Pokud by se tyto údaje neshodovaly, platí limity sdělené na zákaznické lince.

Od účinnosti změny smlouvy o úvěru z karty budete mít
nastaveny tyto limity:
Limit pro nákupy v obchodech Do výše nevyčerpané částky úvěrového rámce na kartě
Limit pro platby na internetu Do výše nevyčerpané částky úvěrového rámce na kartě
Limit pro bezkontaktní karty a bezkontaktní platby bez zadání kódu PIN 3 000 Kč denně s možností navýšení až na 10 000 Kč

Limit pro bezkontaktní platby je denní limit pro on-line transakce nižší než 500 Kč uskutečněné bez zadání kódu PIN. Tento denní limit může být na základě vaší telefonické žádosti změněn.

Pokud překročíte denní limit, bude transakce zamítnuta. O tomto vás budeme obratem informovat zasláním SMS zprávy s doporučením k uskutečnění transakce se zadáním kódu PIN. Limit pro bezkontaktní platby je platný pro kalendářní den a obnovuje se vždy na přelomu kalendářních dnů nebo každou provedenou transakcí se zadáním kódu PIN.

Klientská linka

542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Nejčastější otázky

Ano. Limit pro platby na internetu si můžete kdykoli zvýšit či snížit na klientské lince.
Výši limitu pro platby na internetu si můžete změnit na klientské lince.
Limity, které lze přenastavit (limit pro nákupy na internetu a limit pro bezkontaktní platby bez zadání kódu PIN), si můžete kdykoli a neomezeně měnit zdarma na klientské lince.
Nechceme zbytečně omezovat vaše platby. Proto zvyšujeme týdenní limity na kartách, abyste mohli pohodlně platit a nízký limit vás v tom neomezoval.
Jestliže jste si limit pro platby na internetu již změnili, tak vám limit měnit nebudeme. Limit si můžete trvale zvýšit či snížit na libovolnou částku.
Rozhodně ne. Bezpečnost karet je u nás na prvním místě. Internetové platby jsou chráněny technologií 3D Secure, která patří k nejvyšší formě zabezpečení internetových plateb současnosti.
Týdenní limity se vztahují na období od pondělí 00:00 hod do neděle 23:59 hod. Denní limit pro bezkontaktní transakce bez zadání PINu platí vždy jen jeden den, a to od 00:00 hod do 23:59 hod.
Aktuální informace o všech svých limitech můžete kdykoli zjistit na klientské lince. Výši rámce naleznete také každý měsíc ve vašem výpisu.
Nezmění, zůstane stále nulový. Klientům, kteří si jakkoliv přenastavovali svůj limit pro nákupy na internetu, zůstane limit stejný s tím, že si jej můžou trvale zvýšit až do výše nevyčerpané částky úvěrového rámce na kartě.
Nezmění, zůstane stále nulový. Klientům, kteří si jakkoliv přenastavovali svůj limit pro nákupy na internetu, zůstane limit stejný s tím, že si jej můžou trvale zvýšit na klientské lince.
Nejjednodušší cesta je přes Správce financí, kde si svůj rámec můžete navýšit během několika kliknutí. V sekci Karty vyberte svou kartu a v oblasti Zůstatky klikněte na odkaz Navýšit rámec.
Někteří lidé se obávají zneužití karty právě proto, že není potřeba zadávat PIN. Abychom vám poskytli co největší možnou ochranu před zneužitím karty, zavádíme nově tento limit.
V tu chvíli se limit pro bezkontaktní transakce bez PINu resetuje a automaticky nastavuje na úvodní hodnotu bez ohledu na to, kolik transakcí a v jaké výši v ten den proběhlo.
Denní limit platí vždy jen jeden den, a to od 00:00 hod do 23:59 hod.
Nezáleží na počtu provedených transakcí, ale na celkové výši (objemu peněz) transakcí. Počítá se částka, v jaké se transakce zaúčtovaly. V případě zahraničních transakcí to je částka zaúčtovaná v korunách.

Možnost platit splátky inkasem z účtu

Díky nové doplňkové službě Inkaso nebudete muset od prosince hlídat své splátky.

Potřebná částka se každý měsíc jednoduše odečte z vašeho bankovního účtu. Inkaso si můžete zřídit kdykoliv během splácení nebo při sjednání nové smlouvy.

 • Inkaso měsíční splátky je ZDARMA.
 • Inkaso celkové částky k úhradě pro využití bezúročného období je zpoplatněno částkou 19 Kč měsíčně.

Postup sjednání od 1. 12. 2016:

 1. Přihlásíte se na www.SpravceFinanci.cz nebo zavoláte na klientskou linku
 2. Zadáte číslo účtu, ze kterého budete chtít peníze strhávat.
 3. Ve své bance pak dáte svolení k inkasu naším účtem číslo 2011000005/6000.

Výhody pro vás

 • Nebudete muset myslet na odeslání splátky.
 • Při dostatečném zůstatku na bankovním účtu bude vaše splátka vždy zaplacena včas.

Kdykoli po 1. 12. 2016 si můžete jako způsob splácení sjednat inkaso ze svého bankovního účtu.

V průběhu trvání smlouvy o úvěru z karty si inkaso můžete sjednat nebo změnit telefonicky, prostřednictvím zabezpečených webových stránek (www.SpravceFinanci.cz) nebo jiným dohodnutým způsobem.

Co musíte udělat pro zřízení inkasa

Pokud chcete splácet prostřednictvím inkasa, musíte bance, která vede váš běžný účet, udělit souhlas s inkasem v náš prospěch. Pokud si budete nastavovat pro inkaso limit, myslete na to, aby byl dostatečně vysoký pro realizaci úhrady.

Zároveň nám musíte sdělit číslo běžného účtu, na kterém jste si vyřídili souhlas s inkasem a ze kterého bude inkaso probíhat. Jedině tak budeme vědět, z jakého účtu máme inkaso strhávat.

Jak inkaso probíhá

Inkaso probíhá pravidelně každý měsíc a provádí ho banka, u které jsou vedeny účty Home Creditu, tedy PPF banka, a. s. Splátku z vašeho běžného účtu strhneme k 15. dni v měsíci, tedy pět dní před splatností splátky. Pokud 15. den v měsíci není pracovním dnem, proběhne inkaso nejbližší pracovní den (buď předcházející, nebo následující).

Odstoupení od služby

O zrušení této služby nás můžete požádat kdykoli, a to i po telefonu. Pokud neplníte své povinnosti, můžeme poskytování této služby vypovědět s okamžitou účinností.

Inkaso zaniká, pokud bude ukončena smlouva o úvěru z karty podle úvěrových podmínek.

Druhy inkasa

Sjednat si můžete tyto varianty inkasa:

 1. Inkaso měsíční splátky
  Prostřednictvím inkasa vám bude stržena pouze nově vygenerovaná měsíční splátka označená ve výpise jako inkasovaná částka.I nkasovaná částka nezahrnuje případné částky v prodlení z předchozích období. Pokud jste v prodlení s úhradou splátek z předchozích období, použijeme strženou částku k zaplacení.
 2. Inkaso celkové dlužné částky k úhradě
  Slouží k úhradě dlužné částky, která je ve výpise označená jako částka k úhradě v případě, že chcete využít bezúročné období. Za využívání této varianty inkasa nám musíte platit měsíční poplatek ve výši uvedené v sazebníku dostupném na našich webových stránkách www.homecredit.cz v sekci Dokumenty ke stažení. Pokud si tuto službu sjednáte, poplatek vám budeme účtovat k tíži vašeho úvěrového účtu.

Klientská linka

542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Nejčastější otázky

Toto je den, kdy oficiálně tuto službu pro naše klienty spouštíme. Protože chceme, abyste měli informace dostatečně dopředu, informujeme vás o všech změnách již nyní.
Inkaso měsíční splátky strhne jen nově vygenerovanou měsíční splátku. Její součástí jsou také případné splátky ze splátkových programů. Částka, která vám bude tímto inkasem strhnuta, je označena ve vašem měsíčním výpise jako inkasovaná částka.
Inkaso celkové dlužné částky k úhradě strhne celou částku, která je vyčerpaná na kartě. Její součástí jsou případné splátky ze splátkových programů. Pokud má vaše karta bezúročné období, tak tímto inkasem máte zaručené, že ho využijete.
Inkaso měsíční splátky strhne jen částku označenou ve vašem měsíčním výpise jako inkasovaná částka. Inkasovaná částka zahrnuje nově vygenerovanou měsíční splátku. Její součástí jsou případné splátky ze splátkových programů.
Inkaso celkové dlužné částky strhne celou částku, která je vyčerpaná na kartě. Její součástí jsou případné splátky ze splátkových programů. Pokud má vaše karta bezúročné období, tak tímto inkasem máte zaručené, že ho využijete.
Jakákoli částka, kterou pošlete, se zaúčtuje ve prospěch vašeho účtu ke kartě. Inkaso se provede i přesto. Dodatečnou částkou tak ponížíte dlužnou částku z úvěrového účtu.
Pokud chcete provést jakoukoli změnu v inkasu, je potřeba ji provést do desátého dne v daném měsíci. Následně předáváme instrukce naší bance, která provádí inkaso tak, aby se částka mohla strhnout k patnáctému dni v měsíci.
Stačí jít do Správce financí, vyplnit jen několik málo informací a následně dát ve své bance souhlas s inkasem ze svého bankovního účtu. Sjednání inkasa trvá několik minut. Pokud nevyužíváte Správce financí, mohou s vámi inkaso sjednat i operátoři na klientské lince.
Inkaso se neprovede. V tu chvíli vám pošleme SMS o tom, že inkaso se nezdařilo s doporučením, co nejdříve splátku zaslat jiným způsobem. Nejrychlejší způsob úhrady splátky je přes terminály Sazky.
Inkaso si můžete sjednat ve Správci financí nebo na klientské lince.
Inkaso si můžete zrušit ve Správci financí nebo na klientské lince.
Ano. Pokud máte sjednáno inkaso měsíční splátky, můžete si jej změnit na inkaso celkové dlužné částky k úhradě a samozřejmě i naopak. Změnu varianty inkasa lze provést ve Správci financí nebo na klientské lince zcela zdarma.
Inkaso měsíční splátky je zdarma.
Inkaso celkové dlužné částky k úhradě je zpoplatněno 19 Kč za měsíc.
Ano. Všechny informace o vašem inkasu naleznete v nastavení karty ve Správci financí nebo je zjistíte zavoláním na naši klientskou linku.
Pokud nás požádáte o odklad splátky do desátého dne v daném měsíci, inkaso neproběhne.
Většina bank umožňuje zřídit inkaso v internetovém bankovnictví. Stačí zadat číslo účtu, v jehož prospěch může být inkaso prováděno – 2011000005/6000. Tento účet vede PPF banka a.s. Inkaso vám budeme strhávat pravidelně každý měsíc.
Pro inkaso měsíční splátky doporučujeme nastavit limit ve výši aspoň jedné pětiny sjednaného úvěrového rámce.
Pro inkaso celkové dlužné částky k úhradě doporučujeme nastavit si limit na částku o něco větší, než je sjednaný úvěrový rámec, a to pro případ, že byste si chtěli v budoucnu úvěrový rámec navýšit.
Pokud se inkaso nezdaří, budeme vás co nejdříve informovat SMS zprávou na číslo, které máme u vás uvedené. V tu chvíli doporučujeme co nejdříve provést platbu jiným způsobem, abyste se nedostali do prodlení s úhradou splátky. Nejrychlejší platba je prostřednictvím terminálu Sazky.
Určitě ano. Pokud ještě ten den, kdy vám zašleme SMS o neúspěšném stržení inkasa, provedete platbu přes terminál Sazky, splátka rozhodně přijde včas. Nedoporučujeme ale v tu chvíli využívat poštovní poukázky, které jsou nejpomalejší formou platby. Jejich převod může trvat až pět dní, bankovní převod může trvat až tři pracovní dny.

Služba odklad splátky

 • Od prosince můžete být při splácení klidnější. Kdykoliv v průběhu používání karty si totiž můžete požádat o odložení splátky. Stačí před splatností splátky, tedy před 20. dnem v měsíci, zavolat na klientskou linku a my vám splátku o měsíc odložíme.
 • Po odložení splátky budeme částku vyčerpanou z karty nadále úročit běžným způsobem a z karty odečteme jednorázový poplatek 199 Kč. Odložení splátky neprodlužuje bezúročné období.

Výhody pro vás

 • Vyhnete se problémům se splácením.
 • V případě potřeby můžete ulevit svému měsíčnímu rozpočtu.

Příklady pro odklad splátky

steps

Odklad splátky

Pokud v průběhu trvání smlouvy o úvěru z karty budete chtít využít službu odklad splátky, můžete nás telefonicky nebo jiným dohodnutým způsobem požádat o jednorázový odklad splátky.

Za tuto službu musíte zaplatit poplatek. Jeho aktuální výši najdete v sazebníku dostupném na našich webových stránkách www.homecredit.cz v sekci Dokumenty ke stažení. Pokud si tuto službu sjednáte, poplatek vám budeme účtovat k tíži vašeho úvěrového účtu.

Podmínky služby odklad splátky

 • Období odkladu trvá od chvíle vašeho požadavku na odklad splátky do dne splatnosti následující splátky.
 • Odložit si můžete aktuálně splatnou splátku v daném měsíci, nebo splátku v následujícím měsíci. Pokud si chcete splátku odložit, musíte nás o to požádat ještě před datem její splatnosti.
 • Za každé tři řádně a včas zaplacené splátky vám vzniká nárok na odklad jedné splátky.
 • Nárok na využití služby odklad splátky vám nevzniká, pokud jste za období posledních 12 měsíců trvání smlouvy o úvěru z karty využili tuto službu již 4x.
 • Odložit si můžete vždy jen jednu splátku, nemůžete si tedy odložit dvě splátky následující bezprostředně po sobě.
 • Po dobu trvání odkladu splátky se vám vyčerpaná dlužná částka úročí.
 • Odklad splátky neprodlužuje bezúročné období na vaší kartě.
 • Po dobu trvání odkladu splátky není karta blokována a můžete ji i nadále využívat.

Podmínky pro schválení žádosti o odklad splátky

Žádosti vyhovíme, když:
 • řádně a včas splácíte všechny smlouvy, které jste s námi uzavřeli,
 • na základě údajů z databáze SOLUS nebo NRKI, ze správy pohledávek, případně od třetích osob nepochybujeme o vaší důvěryhodnosti a platební morálce.

Odstoupení od služby

O zrušení této služby nás můžete požádat kdykoli, a to i po telefonu. Pokud neplníte své povinnosti, můžeme vám poskytnutí této služby zamítnout s okamžitou účinností.

Klientská linka

542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Nejčastější otázky

Nejjednodušší cesta je zavolat na klientskou linku, kde operátoři ověří, zda splňujete všechny podmínky nezbytné pro využití odkladu splátky a odklad vám zařídí.
Nic nemusíte dokládat. Před provedením odkladu splátky jen ověříme, že splňujete všechny podmínky pro využití této služby, ověříme vaši platební morálku a to, jestli splácíte všechny smlouvy, které jste s námi uzavřeli, řádně a včas.
Cena jednorázového odkladu splátky je 199 Kč.
Ano, pokud požádáte o odklad splátky a následně pošlete jakoukoli částku, považujeme ji za mimořádnou splátku a poplatek za odklad splátky vám budeme účtovat.
V případě odkladu splátky se bezúročné období neprodlužuje. To je vždy maximálně 51 dní od data čerpání.
O odklad splátky na své kartě můžete požádat nejdříve po prvních třech řádně a včas zaplacených splátkách.
Ano, karta není v době odkladu splátky blokovaná. To znamená, že kartu můžete používat tak, jak jste zvyklí.
Nic takového nehrozí. Pokud žádáte o odklad splátky, výše vaší předepsané splátky je rovna 0 Kč a dluh po splatnosti vám tedy nevzniká.
Následující splátka se vypočte z aktuálního dluhu na kartě v daném čase po odkladu. Splátka následující po využití odkladu splátky tedy není ve výši dvou splátek.

Dotaz na zůstatek v bankomatu

Víme, jak je pro vás důležité mít přehled o zůstatku na vaší kartě. Proto si ho můžete ověřit:

 • ZDARMA na www.SpravceFinanci.cz,
 • za cenu běžného hovoru na naší klientské lince,
 • za 19 Kč měsíčně díky službě SMS INFO, se kterou máte přehled o všech pohybech na své kartě.

Vzhledem k těmto možnostem bude dotaz na zůstatek v bankomatu od prosince zdarma pouze ke každému výběru. Každé další zobrazení bude zpoplatněno částkou 19 Kč.

Klientská linka

542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Nejčastější otázky

Každý dotaz je zpoplatněn 19 Kč. Pokud však ve stejném měsíci také vyberete z bankomatu, poplatek za zobrazení zůstatku se vám nebude účtovat a u tohoto dotazu ve svém výpise uvidíte 0 Kč.
Např. Když uděláte 3 výběry a 2 dotazy, jsou oba dotazy zdarma. Když uděláte 2 výběry a 3 dotazy, je ten jeden dotaz zpoplatněn 19 Kč.
Jediné časové omezení je, že výběr z bankomatu a dotaz na zůstatek v bankomatu musí být uskutečněny vždy v jednom kalendářním měsíci.
Díky službě SMS INFO získáte při každém pohybu (transakci, výběru z bankomatu, platbě, převodu peněz atd.) na vaší kartě sms o částce a také zůstatku na kartě. Každý měsíc za částku 19 Kč získáte neomezený počet informačních sms.
Informaci o zůstatku můžete získat ve Správci financí www.spravcefinanci.cz, na klientské lince 542 100 100, případně díky služby SMS INFO nebo ve svém výpisu.
Počet bezplatných dotazů na zůstatek v bankomatu není nijak omezen, záleží jen, kolik výběrů v daném měsíci uděláte.
Informaci o zaúčtování dotazu na zůstatek v bankomatu uvidíte ve Správci financí na začátku každého kalendářního měsíce, a to vždy za předchozí měsíc.

Zasílání papírových výpisů

Jdeme s dobou, chráníme přírodu a ulehčujeme poštovním doručovatelům. Proto se snažíme, aby papírové výpisy ke kartě šly jen těm, kteří je skutečně vyžadují.

Zasílání papírových výpisů bude od prosince stát 19 Kč, ale nebojte...

 • Výpis můžete dostávat každý měsíc ZDARMA na e-mail
 • Výpisy budete mít nově dostupné i na www.SpravceFinanci.cz.

Klientská linka

542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Zrušit papírové a sjednat elektronické výpisy si můžete už dnes vyplněním formuláře zde.

Nejčastější otázky

Ne, změna formy výpisu je zdarma.
Ano, můžete si jej zřídit hned. Stačí vyplnit formulář zde.
Elektronický výpis je vždy zdarma. Pokud však máte současně elektronický i papírový výpis, budete mít papírové výpisy od 1. 12. 2016 zpoplatněny. Měsíční poplatek za papírový výpis v tomto případě činí 19 Kč. Pokud za papírový výpis platit nechcete a chcete dostávat pouze elektronické výpisy, můžete si papírové výpisy jednoduše zrušit. Stačí vyplnit formulář zde.
Ano, nový elektronický výpis vypadá stejně jako ten papírový, spolu s nabídkami přímo šitými na míru klienta a případnými vysvětlivkami a radami.
Vytisknutí půjde standardním způsobem z formátu PDF, který bude jako příloha e-mailu, případně také ze Správce financí. Ve Správci financí si navíc postupně budete moci zobrazit a vytisknout až 12 posledních výpisů.
Ano, elektronické výpisy budete mít k dispozici od 1. 12. 2016 také ve vašem Správci financí, první výpis, který zde uvidíte, bude za 10. měsíc.

Změna telefonních čísel

Od 1. 11. 2016 měníme čísla začínající předčíslím 840 a 848.

Stará čísla přestanou fungovat k poslednímu říjnu, ale už teď nám můžete volat výhodněji na číslo 542 100 100.

Nejčastější otázky

Čísla pevných linek jsou transparentnější. Okamžitě vidíte, jaký typ linky to je a podle toho i cenu volání na takovou linku. Proto jsme se rozhodli je zavést co nejdříve.
Stará telefonní čísla přestanou fungovat k 31. 10. 2016.
K volání na pevné linky můžete využít volné minuty, pokud je máte sjednané v rámci svého telefonního tarifu.

Sazebník poplatků platný od 1. 12. 2016

Inkaso měsíční splátky 0 Kč
Měsíční inkaso celkové dlužné částky k úhradě 19 Kč
Měsíční poplatek za papírový výpis (za předpokladu, že vám informace z výpisu poskytneme i jiným způsobem) 19 Kč
Měsíční poplatek za elektronický výpis 0 Kč
Poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatu (v případě zobrazení, které převyšují počet výběrů z bankomatu uskutečněných v daném měsíci) 19 Kč
za každé zobrazení
Jednorázový odklad splátky 199 Kč

Pokud s uvedenými změnami nesouhlasíte, máte možnost smlouvu o úvěru z karty do data účinnosti těchto změn vypovědět.