Půjčka, úvěr nebo leasing? • Home Credit Blog
Rady a návody > Finance > Půjčka, úvěr nebo leasing?

Půjčka, úvěr nebo leasing?

12. 5. 2023
S půjčkami všeho druhu se setkáváme dnes a denně. Auto na leasing, lednička na úvěr, půjčka na dovolenou. Poskytovatelé, ať už bankovní instituce nebo nebankovní společnosti pracují s celou řadou pojmů a označení. Ale jak se v tom má ten, kdo si potřebuje vzít půjčku, vyznat, když i samotné společnosti pojmy zaměňují? Na to se právě zaměříme v tomto článku a vysvětlíme si, jaký – a pokud nějaký – je rozdíl mezi půjčkou, úvěrem a leasingem.
Shutterstock 338171120 scaled

Všechna tři slova v zásadě označují tutéž věc – vypůjčení něčeho. Přesto se od sebe liší, například tím, jakou výpůjčku označují.

Půjčka vs. úvěr: zákon je odlišuje, finanční společnosti často ne

Pojďme se na začátek podívat na dva pojmy, které se velmi často zaměňují, jakkoliv z pohledu zákonů totožný význam nemají. Pojem „úvěr“ je totiž v zákoně o spotřebitelském úvěru vyhrazen pouze pro finanční zápůjčku, na rozdíl od pojmu „půjčka“, která může podle občanského zákoníku zahrnovat jakoukoliv věc. Úvěrem tedy není, pokud si od někoho půjčíte motorku na víkend, a naopak půjčkou ve smyslu zákona nebude, pokud půjdete do banky a tam si vypůjčíte 50 000 Kč při nenadálé životní události. Zdůrazněme ale ještě jednou: Ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru.

Praxe mezi poskytovateli finančních služeb, tedy bankovními i nebankovními institucemi, je ale spíše taková, že mezi půjčku a úvěr kladou rovnítko a oba pojmy zaměňují. V hantýrce bank a podobných společností si tak můžete vzít půjčku na auto nebo úvěr na auto a výsledek bude v obou případech shodný. Po doložení všech patřičných skutečností za vás společnost zafinancuje pořízení vozu (abychom zůstali ve výše uvedeném příkladu), vy jej budete vlastnit, užívat a po dohodnutou dobu společnosti splácet. Samozřejmě, úvěr nebo půjčka nemusí být jen cílená na konkrétní věc, může se jednat pouze o finanční obnos, který např. použijete na vyřešení mimořádné životní situace.

Leasing se od půjčky liší

A tady se dostáváme k pojmu leasing a tomu, jak se liší od půjčky jako takové. Na rozdíl od půjčky, která může představovat i nijak nezacílenou finanční částku, se leasing vždycky týká konkrétní věci. V zásadě se totiž jedná o pronájem.

Vraťme se k příkladu s autem. Pokud si na auto vezmete půjčku, automobil je váš a vy splácíte dohodnutou sumu bance nebo nebankovní instituci. U leasingu je to poněkud jinak. Auto není vaše, je majetkem společnosti, která vám leasing poskytla. Leasingová společnost jej za vás koupí a vy si jej za určitou dohodnutou částku pronajímáte, užíváte a vlastně se o něj staráte, jako by bylo vaše. To znamená, že se i staráte o veškerou údržbu a servis. Ve chvíli, kdy dojde k jeho splacení, stává se vaším majetkem. 

S pojmem leasing se nejčastěji setkáme právě v případě pořízení automobilů. Ani zdaleka ale nejde o jedinou věc, kterou lze na leasing pořídit. Tuto formu financování lze využít u nemovitostí, strojů a podobných zařízení, výpočetní techniky, zdravotnických přístrojů, zemědělských a stavebních strojů a podobně. Obecně se jedná o předměty dlouhodobé spotřeby a také vyšší finanční hodnoty. To mimo jiné znamená, že ledničku na leasing si nejspíše nepořídíte, protože by to prostě nebylo pro žádnou ze zainteresovaných stran výhodné.

Pokud si to shrneme, výhodou leasingu je to, že tím, že de facto společnosti ručíte věcí samou, a tudíž bývá snazší zařídit financování. Věc ale po určitou dobu, do splacení, není vaše – patří leasingové společnosti. Tohle je naopak výhodou půjčky. Tím, že danou věc vlastníte s ní můžete nakládat podle uvážení, např. tedy někomu půjčit, pronajmout nebo dokonce prodat.  Při zvažování, jestli využít běžnou půjčku nebo leasing je potřeba zvážit všechna tato pro a proti a rozhodnout se podle toho, co bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Autor: Redakce Home Credit
Sdílet na sociálních sítích
Facebook LinkedIn
Shutterstock 2265599139 scaled
Předchozí článek

Jak si najít práci nebo brigádu po škole, a na co je dobré myslet?

Rady a návody > Kariéra, Úřady
Stahovanie
Následující článek

Stěhování za prací se vyplatí, dobře ho však promyslete

Rady a návody > Kariéra