Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Pojištění schopnosti splácet kreditní kartu

V jakých situacích pomůže pojišťovna?

Balíček pojištění B

Balíček pojištění A

Pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu (trvající déle než 60 kalendářních dní v kuse)

Pojišťovna vám vyplatí až 12 měsíčních splátek půjčky po dobu vaší pracovní neschopnosti.

Pojišťovna vám vyplatí až 12 měsíčních splátek půjčky po dobu vaší pracovní neschopnosti.
Invalidity 3. Stupně následkem nemoci či úrazu

Pojišťovna vám vyplatí při plné invaliditě následkem úrazu či nemoci částku ve výši nesplaceného dluhu.

Pojišťovna vám vyplatí při plné invaliditě následkem úrazu či nemoci částku ve výši nesplaceného dluhu.
Úmrtí následkem úrazu

Pojišťovna vyplatí částku ve výši nesplaceného dluhu.

Pojišťovna vyplatí částku ve výši nesplaceného dluhu.
Zneužití karty

Pojišťovna uhradí finanční škody vzniklé v důsledky ztráty či odcizení kreditní karty a odcizeného mobilního telefonu.

Pojišťovna uhradí finanční škody vzniklé v důsledky ztráty či odcizení kreditní karty a odcizeného mobilního telefonu.
Navíc v případě ztráty zaměstnání (trvající déle než 60 kalendářních dní v kuse)

Pojišťovna vám vyplatí až 12 měsíčních splátek půjčky po dobu vaší evidence na úřadu práce.

Co hradí pojišťovna?

Pojistná ochrana
Částka plnění
Pracovní neschopnost
Měsíční splátka úvěru
Invalidita 3. stupně
Nesplacená výše dluhu
Smrt úrazem
Nesplacená výše dluhu
Zneužití karty
4 000 Kč pro případ zneužití karty, až 2 000 Kč pro případ odcizení mobilního telefonu
Ztráta zaměstnání
Měsíční splátka úvěru

Něco se stalo? Oznamte událost co nejdříve.

Nahlášení pojistné události