Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Doplňkové služby

Pokud máte sjednáno pojištění od pojišťovny MAXIMA pojišťovna, a.s., postupujte dle níže uvedených pokynů. V případě pojištění u České pojišťovny Zdraví, postupujte dle pokynů zde.

Volejte
542 527 528
Po — Pá 8:00–18:00
Pošlete email na
Napište dopis
BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16,
Smíchov, 150 00 Praha 5

Škodní událost vyřizuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., pověřený Administrátor pojistných událostí.

Jak postupovat při hlášení pojistné události

Stáhněte si a vyplňte nejvhodnější formulář „Oznámení pojistné události“, který naleznete níže v sekci Formuláře k pojistné události.

Odešlete formulář na adresu: BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5 nebo na email: czinfo@cardif.com

Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že jste do formuláře správně vyplnili číslo účtu – bude vám na něj totiž chodit výplata pojistné události.

Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí Rámcovou pojistnou smlouvou HCRH 1/2016 o pojištění k hotovostním a spotřebitelským úvěrům, Rámcovou pojistnou smlouvou HCCPI 1/2016 o pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě (revolvingovým úvěrům) a Rámcovou pojistnou smlouvou HCPIP 1/2016 o pojištění osobních věcí a zneužití karty.

DŮLEŽITÉ (JEN PRO POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET)

U rizika pracovní neschopnosti uplatňuje pojišťovna „karenční lhůtu“ (60 dní)
U rizika ztráty zaměstnání uplatňuje navíc i „čekací dobu“ (90 dní)
U rizika hospitalizace v důsledku úrazu uplatňuje pojišťovna „karenční lhůtu“ (2 dny)
Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí Rámcovou pojistnou smlouvou, kterou naleznete v části Dokumenty ke stažení. Věnujte prosím pozornost výlukám z pojištění.
Informace o pojištění najedete také na www.cardif.cz.

Jak postupovat při využití odkladu splátky
Pro hotovostní úvěry, spotřebitelské úvěry a konsolidaci.

Okopírujte své potvrzení o vzniku škodní události (např. potvrzení pracovní neschopnosti, potvrzení o evidenci na ÚP)

Odešlete potvrzení na email: czinfo@cardif.com nebo na adresu: BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

Doklady musí být doručeny na pojišťovnu nejpozději 5 pracovních dní před splatností splátky vašeho úvěru, při pozdějším doručení nebude možné odložit vaši aktuální splátku.

Po odložení splátky vás budeme sami kontaktovat s informacemi o dalším postupu.

Dokumenty ke stažení

Informace o pojištění (k úvěrům sjednaným po 1.11.2016)

01. 12. 2018
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění schopnosti splácet k úvěru
01. 12. 2018
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění osobních věcí a zneužití karty
01. 12. 2018
Informace o pojištění schopnosti splácet a o pojištění osobních věcí a zneužití karty
01. 12. 2018
Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 1.12.2018
01. 12. 2018
Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.12.2018
01. 12. 2018
Aktuální znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.12.2018
01. 11. 2016
Znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
01. 11. 2016
Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
01. 11. 2016
Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 1.11.2016 do 24.5.2018
26. 09. 2018
Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 26.9.2018 do 30.11.2018
25. 05. 2018
Znění rámcové pojistné smlouvy HCCPI 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 25.9.2018
25. 05. 2018
Znění rámcové pojistné smlouvy HCPIP 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
25. 05. 2018
Znění rámcové pojistné smlouvy HCRH 1/2016 účinné od 25.5.2018 do 30.11.2018
01. 12. 2018
Informační dokument o pojistném produktu - Pojištění asistenčních služeb
01. 12. 2018
Informace o pojištění asistenčních služeb
01. 08. 2017
Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb – platné od 1.8.2017
01. 11. 2016
Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb – platné od 1.11.2016
25. 05. 2018
Všeobecné pojistné podmínky asistenčních služeb - platné od 25.5.2018

Formuláře

29. 08. 2017
Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost pojištěného
27. 07. 2017
Oznámení pojistné události - Ztráta zaměstnání pojištěného
13. 12. 2016
Oznámení pojistné události - Hospitalizace pojištěného
06. 03. 2017
Oznámení pojistné události - Pojištění karty a osobních věcí
06. 03. 2017
Oznámení pojistné události - Invalidita III. stupně pojištěného
29. 06. 2017
Oznámení pojistné události - Úmrtí pojištěného
22. 01. 2019
Informace o uplatnění práva na odstoupení od pojištění ke smlouvě