Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Pojištění MAX

Pojistěte se a žijte na MAX

Nepřidělávejte si další vrásky starostmi o splátky, když onemocníte nebo přijdete o práci.

Pojistěte se a pojišťovna vám se splácením pomůže.
Pojišťovna vás kryje v těchto případech:

POJIŠTĚNÍ MAX+

8,9 % měsíčně

u Kreditní karty:
z minimální splátky úvěru bez úhrady za pojištění

u Flexibilní půjčky a Úvěrové karty:
z minimální splátky úvěru

u Hotovostního a spotřebitelského úvěru:
z měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění

POJIŠTĚNÍ MAX

5,9 % měsíčně

u Kreditní karty:
z minimální splátky úvěru bez úhrady za pojištění

u Flexibilní půjčky a Úvěrové karty:
z minimální splátky úvěru

u Hotovostního a spotřebitelského úvěru:
z měsíční splátky úvěru bez úhrady za pojištění
Pracovní neschopnost
až 12 splátek úvěru
až 12 splátek úvěru
Ztráta zaměstnání nebo hospitalizace
až 12 splátek úvěru
až 12 splátek úvěru
Invalidita 3. stupně
celý dluh
celý dluh
Úmrtí
celý dluh
celý dluh*
*pouze úmrtí úrazem
Home Credit může pomoci okamžitě tím, že vám odloží splátku
Pojištění schopnosti splácet vám pomůže v případech nepříznivé životní situace: pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání, hospitalizaci, invaliditě 3. stupně nebo úmrtí následkem úrazu.
Už máte úvěr sjednaný? Zavolejte nám na 542 100 100 a sjednejte si pojištění dodatečně!

Výhody pojištění MAX+ a MAX

Pojišťovna vás kryje na všechna pojištěná rizika vzniklá následkem nemoci nebo úrazu.

Pokud se něco stane, pojišťovna vám se splácením úvěru pomůže. Bude-li to potřeba, pomůže vám i vícekrát za rok.

Při pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání (delší než 30 dní) nebo hospitalizaci (delší než 3 dny) vám pojišťovna vyplatí až 12 splátek úvěru.

Riziko ztráty zaměstnání pojišťovna kryje i v případě pracovního poměru na dobu určitou.

Pojištění si můžete kdykoliv zrušit a později jednoduše po telefonu znovu sjednat. Kompletní smluvní informace jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě č. HCCPI 1/2016.

Pojištění platí po celém světě.

Jak oznámit pojistnou událost?

Pojistnou událost oznamujete bez zbytečného odkladu pojišťovně na kontakty uvedené v příslušném formuláři „Oznámení pojistné události“, který je dostupný na www.maximapojistovna.cz a www.homecredit.cz. Informace týkající se vaší pojistné události se dozvíte na tel. čísle 542 527 528 nebo e-mailové adrese hc@maxima-as.cz.
Sjednali jste si úvěrovou smlouvu do 31. 10. 2016, máte pojištění od Generali České pojišťovny a potřebujete nahlásit pojistnou událost?
Nahlášení pojistné události u starších pojištění