Nahlášení pojistné události

Pro pojištění sjednané do 31. 10. 2016.

Nahlášení pro úvěry sjednané do 31. 10. 2016

Pokud máte sjednáno pojištění od Generali České pojišťovny a.s. (dříve Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.), postupujte dle níže uvedených pokynů.
V případě pojištění u pojišťovny MAXIMA pojišťovna, a.s., postupujte dle pokynů zde.

Volejte na telefonní číslo:
+420 241 114 114

po-pá 7.00-19.00 hod.

Napište dopis na adresu:

Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305
659 05 Brno

Jak postupovat při hlášení pojistné události

  • Stáhněte si a vyplňte nejvhodnější formulář „Oznámení pojistné události“, který naleznete níže v sekci Formuláře k pojistné události.

  • Odešlete formulář na adresu:
    Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno

  • Nebo událost můžete také nahlásit na www.generaliceska.cz.

  • Nezapomeňte si řádně zkontrolovat, že jste do formuláře správně vyplnili číslo účtu — bude vám na něj totiž chodit výplata pojistné události.

Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí Pojistnou smlouvou a Zvláštními pojistnými podmínkami, které naleznete v části Dokumenty ke stažení. Věnujte prosím pozornost výlukám z pojištění.

Formuláře k pojistné události

(K ÚVĚRŮM SJEDNANÝM do 31.10.2016)

Oznámení pojistné události - Smrt následkem úrazu

Oznámení pojistné události - Smrt následkem úrazu

Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost
Oznámení pojistné události - Invalidita třetího stupně
Oznámení pojistné události - Ztráta příjmů
Oznámení pojistné události - Zneužití karty