Pojištění s okamžitou pomocí

Zůstaňte naprosto svobodní.

hlavní fotka baneru

POMOC+

8,9 % z aktuální měsíční splátky bez úhrady za pojištění

 • Výše plnění

  Odklad splátek

 • Při pracovní neschopnosti
  Zavřít

  Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní.

  Ano, až 12 splátek

  Ano, až 12 splátek

 • Při ztrátě zaměstnání
  Zavřít

  Pojistnou událostí je nedobrovolná nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů ode dne zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání.

  Ano, až 12 splátek

  Ano, až 12 splátek

 • Při hospitalizaci v důsledku úrazu
  Zavřít

  Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

  Ano, až 2 splátky

  Ne

 • Při invaliditě III. stupně
  Zavřít

  Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

  Ano, zůstatek dluhu

  Ano, až 3 splátky

 • Při smrti
  Zavřít

  Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

  Ano, zůstatek dluhu

  Ne

Výše plnění

Při pracovní neschopnosti

Ano, až 12 splátek

Zavřít

Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní.

Při ztrátě zaměstnání

Ano, až 12 splátek

Zavřít

Pojistnou událostí je nedobrovolná nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů ode dne zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání.

Při hospitalizaci v důsledku úrazu

Ano, až 2 splátky

Zavřít

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

Při invaliditě III. stupně

Ano, zůstatek dluhu

Zavřít

Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

Při smrti

Ano, zůstatek dluhu

Zavřít

Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

Odklad splátek

Při pracovní neschopnosti

Ano, až 12 splátek

Zavřít

Pojistnou událostí je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dní.

Při ztrátě zaměstnání

Ano, až 12 splátek

Zavřít

Pojistnou událostí je nedobrovolná nezaměstnanost pojištěného v důsledku ztráty zaměstnání, která trvá nepřetržitě alespoň 60 kalendářních dnů ode dne zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání.

Při hospitalizaci v důsledku úrazu

Ne

Zavřít

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

Při invaliditě III. stupně

Ano, až 3 splátky

Zavřít

Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

Při smrti

Ne

Zavřít

Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

V případě souboru pojištění POMOC+ jste vždy pojištěn pouze pro jednu z těchto pojistných událostí: ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace v důsledku úrazu, a to v závislosti na vaší konkrétní situaci posuzované z hlediska splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání k rozhodnému dni.

POMOC

2,5 % z aktuální měsíční splátky bez úhrady za pojištění

 • Výše plnění

  Odklad splátek

 • Při hospitalizaci v důsledku úrazu
  Zavřít

  Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

  Ano, až 2 splátky

  Ne

 • Při invaliditě III. stupně v důsledku úrazu
  Zavřít

  Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

  Ano, zůstatek dluhu

  Ano, až 3 splátky

 • Při smrti
  Zavřít

  Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

  Ano, zůstatek dluhu

  Ne

Výše plnění

Při hospitalizaci v důsledku úrazu

Ano, až 2 splátky

Zavřít

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

Při invaliditě III. stupně v důsledku úrazu

Ano, zůstatek dluhu

Zavřít

Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

Při smrti

Ano, zůstatek dluhu

Zavřít

Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

Odklad splátek

Při hospitalizaci v důsledku úrazu

Ne

Zavřít

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě více než 2 kalendářní dny.

Při invaliditě III. stupně v důsledku úrazu

Ano, až 3 splátky

Zavřít

Pojistnou událostí je invalidita III. stupně pojištěného nebo vydání průkazu ZTP/P pojištěnému.

Při smrti

Ne

Zavřít

Pojistnou událostí je smrt pojištěného.

Kdy přesně vám pomůžeme odkladem splátek

V případě, že se na váš případ pojištění nebude vztahovat

Po dobu šetření pojistné události

Po dobu trvání karenční doby v případě ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti

Více informací

Více informací

Od 1. do 60. dne trvání pracovní neschopnosti nebo evidence na úřadu práce

Po dobu trvání čekací doby v případě ztráty zaměstnání

Více informací

Více informací

V čekací době 90 dní — ztráta zaměstnání v prvních třech měsících od vzniku pojištění

Pokud jste pojištěni, můžete zůstat v klidu, i když z jakéhokoli důvodu přijdete o práci, onemocníte, nebo se vám něco přihodí.

Pojištění poskytuje Maxima pojišťovna, a.s.

Pomůžeme vám v každé situaci. Pojišťovna vám vyplatí až 12 splátek, nebo vám je my odložíme.

V případě, že se na váš případ pojištění nebude vztahovat z důvodu výluk, odložíme vám splátky, než vaše aktuální situace pomine a vy zase budete moci splácet.

Odložíme vám splátky, i když onemocníte jen s chřipkou, nebo když vy sami dáte výpověď v práci.

JAK OZNÁMIT POJISTNOU UDÁLOST?

Pojistnou událost oznamujete bez zbytečného odkladu pojišťovně na kontakty uvedené v příslušném formuláři „Oznámení pojistné události“, který je dostupný na www.maximapojistovna.cz a www.homecredit.cz.
Pojistnou událost můžete oznámit také na čísle 542 527 528 nebo e-mailem na hc@maxima-as.cz.
Na stejném e-mailu nebo na čísle 273 190 400 zjistíte informace o nahlášené události.

Nahlášení pojistné události

Sjednali jste si úvěrovou smlouvu do 31. 10. 2016, máte pojištění od Generali České pojišťovny, a.s.
a potřebujete nahlásit pojistnou událost?

Nahlášení pojistné události u starších pojištění