Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Doplňkové služby

Pojištění s okamžitou pomocí

Zůstaňte naprosto svobodní. Pokud jste pojištěni, můžete zůstat v klidu, i když z jakéhokoli důvodu přijdete o práci, onemocníte, nebo se vám něco přihodí.

Pomůžeme vám v každé situaci. Pojišťovna vám vyplatí až 12 splátek, nebo vám je my odložíme.

V případě, že se na váš případ pojištění nebude vztahovat z důvodu výluk, odložíme vám splátky, než vaše aktuální situace pomine a vy zase budete moci splácet.

Odložíme vám splátky, i když onemocníte jen s chřipkou, nebo když vy sami dáte výpověď v práci.

Pojištění poskytuje Maxima pojišťovna, a.s.

Kdy přesně vám pomůžeme odkladem splátek

V případě, že se na váš případ pojištění nebude vztahovat
Po dobu šetření pojistné události
Po dobu trvání karenční doby v případě ztráty zaměstnání a pracovní neschopnosti
Více
Po dobu trvání čekací doby v případě ztráty zaměstnání
Více

Odložíme vám až 12 splátek (za dobu trvání úvěrové smlouvy)

Pomoc+

8,9 % z aktuální měsíční splátky bez úhrady za pojištění

Výše plnění
Odklad splátek
Při pracovní neschopnosti
Ano, až 12 splátek
Ano, až 12 splátek
Při ztrátě zaměstnání
Ano, až 12 splátek
Ano, až 12 splátek
nebo při hospitalizaci v důsledku úrazu
Ano, až 2 splátky
Ne
Při invaliditě III. stupně
Ano, zůstatek dluhu
Ano, až 3 splátky
Při smrti
Ano, zůstatek dluhu
Ne

Sjednat pojištění on-line si můžete pouze k půjčce nebo konsolidaci.

Pomoc

2,5 % z aktuální měsíční splátky bez úhrady za pojištění

Výše plnění
Odklad splátek
Při hospitalizaci v důsledku úrazu
Ano, až 2 splátky
ne
Při invaliditě III. stupně v důsledku úrazu
Ano, zůstatek dluhu
Ano, až 3 splátky
Při smrti následkem úrazu
Ano, zůstatek dluhu
Ne

Sjednat pojištění on-line si můžete pouze k půjčce nebo konsolidaci.

V případě souboru pojištění POMOC+ jste vždy pojištěn pouze pro jednu z těchto pojistných událostí: ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace v důsledku úrazu, a to v závislosti na vaší konkrétní situaci posuzované z hlediska splnění podmínek pojištění pro případ ztráty zaměstnání k rozhodnému dni.

Nahlášení pojistné události

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete využít své pojištění? Volejte linku OKAMŽITÉ POMOCI tel č. 542 527 528.
Sjednali jste si úvěrovou smlouvu do 31. 10. 2016, máte pojištění od ČP Zdraví a potřebujete nahlásit pojistnou událost?
Nahlášení pojistné události u starších pojištění