Home Credit | Pro lepší příběhy

Ochrana osobních
údajů

Osobní údaje poskytuje klient, který požádá o poskytnutí finanční služby správcem osobních údajů nebo osoba, která je nebo bude ve smluvním nebo jiném vztahu ke správci.

Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme jsou:

 • osobní údaje včetně rodného čísla, které jsme získali v rámci žádosti, uzavření, plnění či neplnění smlouvy o finanční službě nebo také v rámci zajištění splnění závazků
 • soubor informací týkajících se bonity, důvěryhodnosti a platební morálky získaný z registrů vedených sdružením SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, 69346925, jehož jsme členem
 • soubor informací vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta v rámci Nebankovního registru klientských informací

Doba zpracování osobních údajů:

 • Pokud vám finanční služba nebude poskytnuta, zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku ode dne podání žádosti.
 • Pokud uvedete nepravdivé informace, zpracováváme osobní údaje po dobu ochrany práv správce.
 • V případě, že se Home Credit a.s. rozhodne finanční službu poskytnout, jsou tyto informace zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o finanční službě nebo jejich zajištění a jsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Dále jsme oprávněni uchovávat vaše osobní údaje po dobu platnosti vašeho souhlasu dle příslušných ustanovení úvěrových podmínek.
 • Pro zasílání nabídek produktů a služeb zpracováváme vaše osobní údaje po dobu trvání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu 10 let.
 • Zpracování údajů v rámci registrů SOLUS trvá po dobu 3 let po datu úhrady posledního finančního závazku.
 • Zpracování údajů v Nebankovním registru klientských informací trvá po dobu trvání úvěrové smlouvy a dále po dobu dalších 4 let od úplného vyrovnání závazků klienta, a to do toho okamžiku, který nastane později.
 • Zákonná doba pro uchování údajů a dokladů za účelem provádění identifikace a plnění dalších povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí 10 let následujících po konci kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení smlouvy.
 • Pro plnění povinností dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vaše osobní údaje uchováváme 10 let od roku následujícího po ukončení smlouvy nebo 1 rok, pokud k uzavření smlouvy nedojde.
 • Souhlas k zasílání nabídek produktů a služeb lze odvolat kdykoliv. Pro další informace o možnosti odvolání souhlasu platí ustanovení úvěrových podmínek.

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro tyto účely:

 • identifikace údajů klienta
 • posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby, která zahrnuje ověření získaných osobních údajů
 • uplatnění práv a povinností z úvěrového nebo zajišťovacího vztahu
 • ochrana práv správce
 • využívání osobních údajů, které jsou nezbytné pro zasílání nabídky produktů a služeb
 • vytvoření souboru informací v rámci registrů klientských informací (Solus, Nebankovní registr klientských informací- dále jen „NRKI“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací (Solus, NRKI a Bankovního registru klientských informací- dále jen „BRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta
 • umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací (Solus, NRKI, BRKI)
 • plnění povinností uložených správci právními předpisy

Spolupracujeme

Příjemci osobních údajů

 • osoby ve skupině PPF: Air Bank a.s., Praha, IČO 29045371; O2 Czech Republic a.s., Praha, IČO 60193336; Autotým, s.r.o., Praha, IČO 03040836; Zonky s.r.o., Praha, IČO 03570967; PPF banka a.s., Praha, IČO 47116129; HC Broker, s.r.o., Brno, IČO 29196540 - za účelem nabídky produktů a služeb a marketingových průzkumů, za účelem posuzování úvěruschopnosti a ochrany práv a právem chráněných zájmů správce a příjemce při sjednávání a poskytování finančních služeb, a poskytování finančních služeb, společnosti Česká pojišťovna a.s., Praha, IČO 45272956; Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., Praha, IČO 61858692; Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Praha, IČO 49240749 - za účelem nabídky produktů a služeb a marketingovými průzkumy, za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce a příjemce při sjednávání a poskytování finančních služeb,
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha, IČO 47116617; Uniqa pojišťovna, a.s., Praha, IČO 49240480; Česká pojišťovna a.s., Praha, IČO 45272956; Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Praha, IČO 49240749; UNITED ASSISSTANCE, a.s., Praha, IČO 27755932 - pro poskytování doplňkových služeb pojištění subjektu údajů a předmětů financování a asistenční služby,
 • AB 4 B. V., Amsterdam; AB 5 B.V., Amsterdam; AB 6 B.V., Amsterdam – plnění právních povinností
 • provozovatelé registrů klientských informací: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Praha; provozovatel registrů sdružení SOLUS; CNCB, z.s.p.o., Praha, provozovatel Nebankovního registru klientských informací
 • soudní a správní orgány, orgány dozoru a dohledu, státní zástupce, Policie ČR, finanční arbitr
 • zpracovatelé osobních údajů, které správce Home Credit a.s. používá dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jejichž seznam je uveden níže:

Zpracovatelé osobních údajů

 • systémové zpracování osobních údajů: Home Credit International a.s., Praha, IČO 60192666; FBL Services, spol. s r.o., Praha, IČO 25149431; SAS Institute ČR, s.r.o., Praha, IČO 26122529, Společnost pro informační databáze, a.s., Praha, IČO 26118513;
 • osoby spolupracující při zpracování korespondence a telemarketingu: 5 P Agency, spol. s r.o., Brno, IČO 60730838; Česká pošta, s. p., Praha, IČO 47114983; Vlastislav Dvořák, Brno, IČO 40378161; Mediaservis. S.r.o, Praha, IČO 241 97 360, MediaCall, s.r.o., Praha, IČO 24198013; Comdata Czech a.s., Praha, IČO 26418037; Crystal Call, s.r.o., Zlín IČO 29298415, COPY GENERAL ONSITE SERVICES s.r.o., Praha, IČO 26689511;
 • osoby spolupracující při vydávání úvěrových karet: PPF banka a.s., Praha, IČO 47116129; Raiffeisenbank a.s., Praha, IČO 49240901; Global Payments Europe, s.r.o., Praha, IČO 27088936,
 • osoby spolupracující při vymáhání pohledávek: JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, Brno, IČO 66203856; Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, IČO 04198506; CREDIT MANAGEMENT a.s., Praha, IČO 26909910; Mgr. Peter Olejár, advokát, Brno, IČO 02480573; JUDr. Petr Pečený, advokát, Praha, IČO 11371544; CollectionsPro, s.r.o., Praha, IČO 28874803; Mgr. Vladimír Štekl, advokát, Brno, IČO 66253144; Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová, s.r.o, Praha, IČO 28509951; Mgr. Ing. Jaromír Škára, advokát, Brno, IČO 71345825; BBH, advokátní kancelář, s.r.o., Praha, IČO 26143119; Společnost pro rozhodčí řízení a.s., Praha, IČO 26421381; JUDr. Radim Kuchta, rozhodce, Brno, IČO 66203813; JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Brno, 66208238; JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor, Brno, IČO 18146937; JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, Svitavy, IČO 68110642; Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutorka, Brno, IČO 04152140; Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor, Brno, IČO 66253209; JUDr. Milan Usnul, soudní exekutor, Praha, IČO 47097213; JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní exekutor, Plzeň, IČO 62188178; JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Přerov, IČO 66246750; JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Klatovy, IČO 71238573; JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Brno, IČO 60531355; M.B.A. Finance s.r.o., Praha, IČO 27407209; B4B INKASSO s.r.o., Havířov, IČO 26794845; Rasmussen & Lundquist Holding a.s., Praha, IČO 279 03 095; KORDEX spol. s r.o., Praha IČO 24661058; APS CZ SERVICING s.r.o., Praha, IČO 29143683; Domanský s. r. o., Praha, IČO 629 14 910 ; Car Aukce, spol. s r.o., Praha, IČO 26972697; Ing. Marek Semela, Ph.D., Brno, IČO 75814391; Ing. Vladimír Tylšar, Vrbno pod Pradědem, IČO 45610851; Tomáš Taraba, soudní znalec, Hradec Králové, IČO 45941351; Patrik Němec, Kyjov, IČO 01753061; JUDr. Bohdan Hallada, notář, Praha, IČO 25800841; JUDr. Dana Menclerová, notářka, Vsetín, IČO 25802216.

Volba rozhodnutí

 • Žádost o poskytnutí finanční služby není podmíněna udělením souhlasu klienta s ověřením jeho osobních údajů a se získáním informací nutných pro posouzení žádosti v souvislosti s žádostí o poskytnutí finanční služby. Společnost Home Credit a.s. může v rámci rozhodování o poskytnutí finanční služby přihlédnout k tomu, zda byl společnosti udělen souhlas tyto údaje získat a ověřit.

Další informace

 • odchylky od výše uvedeného mohou být dohodnuty smluvně
 • osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně
 • klient poskytující údaje má práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zejména § 11, 12 a 21
 • informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.homecredit.cz
 • v případ porušení zákonných povinností se lze obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
Volejte
+420 542 100 100Kontaktyarrow-right
earphoneVolejte na mobil
+420 727 618 618Kontaktyarrow-right
envelopePište
Kontaktyarrow-right