Prohlášení společnosti Home Credit ČR k možnosti dalšího odkladu…

Prohlášení společnosti Home Credit ČR k možnosti dalšího odkladu splátek po konci Vládního moratoria

19. 11. 2020

Společnost Home Credit a.s. se rozhodla nabídnout svým klientům řešení v tíživé finanční situaci spojené s epidemií COVID-19, i když splátkové moratorium již skončilo. Home Credit s ohledem na pokračování nepříznivé epidemiologické situace a jejich negativních ekonomických dopadů bude i nadále nabízet klientům individuální řešení. Pokud se během trvání epidemie dostali do ekonomických obtíží, mají možnost požádat o sjednání individuální dohody, která umožní splátky odložit na dobu až 3 měsíců, případně rozložit sjednané závazky do většího počtu splátek.

„Při řešení finančních potíží vždy platí pravidlo, že je nutné je začít řešit včas. Pokud dojde ke zhoršení finanční situace klienta, je nutné, aby se na nás obrátil a společně jsme se pokusili najít řešení, které mu pomůže předcházet problémům se splácením,“ uvádí Luděk Jírů, generální ředitel Home Creditu v České a Slovenské republice.

Pro klienty je důležité si uvědomit, že odklad splátek neznamená jejich odpuštění. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na později. Úvěr je po dobu odkladu nadále úročený úrokovou sazbou dohodnutou v úvěrové smlouvě, dojde tak k navýšení celkové částky. Home Credit proto doporučuje důkladně zvážit finanční situaci a žádost o odklad podávat v případech, kdy je finanční situace skutečně zhoršená a klient nemá finanční prostředky na hrazení splátek.

Pokud je klient pojištěn, bude pro zachování pojistné ochrany muset hradit při některých typech pojistného produktu úhradu za pojištění průběžně i po dobu odkladu. V případě, že se klientovi finanční situace zlepší a rozhodne se úvěr začít znovu splácet nebo předčasně splatit, je potřebné Home Credit o tomto záměru informovat. Vždy však bude nutné uhradit také úrok a pojištění za dobu odkladu, kterou již klient využil.

Informace o odkladu splátek poskytnutém v souvislosti s negativními finančními dopady epidemie COVID-19 se také předávají do úvěrových registrů.

O odklad splátek může požádat fyzická osoba, kterou negativně finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je doložení dokumentů prokazujících tíživou situaci.

Pokud budou splněné výše uvedené podmínky, Home Credit povolí odklad ode dne splatnosti nejbližší splátky.

Veškeré informace, jak postupovat, naleznou klienti na https://www.homecredit.cz/odklad.